Inwestycje na Osiedlu Załęże

Przykładowe inwestycje zrealizowane po włączeniu do Rzeszowa:   

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu im. T. Mazowieckiego
178 mln zł
Most im. T. Mazowieckiego
Budowa drogi łączącej ul. Lwowską (drogę krajową nr 4) z węzłem autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19
90,7 mln zł
Budowa drogi łączącej ul. Lwowską (drogę krajową nr 4) z węzłem autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej
6,5 mln zł
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej Rozbudowany Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przebudowa ul. Ks. Jana Stączka
2,9 mln zł
Przebudowa ul. Ks. Jana Stączka
Przebudowa ul. Załęskiej Rozbudowana ul. Załęska
Budowa targowiska przy ul. Gen. Dworaka Targowisko przy ul. Gen. Dworaka
Termomodernizacja Rzeszowskiego Domu Kultury
331 tys. zł
Filia Załęże Rzeszowskiego Domu Kultury
Przebudowa ul. Potockiego
2,5 mln zł
Przebudowa ul. Potockiego
Budowa chodnika przy ul. Załęskiej, Potockiego i Księżycowej
810 tys. zł
Budowa chodnika przy ul. Załęskiej, Potockiego i Księżycowej
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
201 tys. zł
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Kundelek” wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Kundelek”
Remont ul. Jaspisowej Ul. Jaspisowa
Remont ul. Brylantowej Ul. Brylantowa
Remont ul. Rubinowej Ul. Rubinowa
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Instalacja fotowoltaiczna na terenie Oczyszczalni Ścieków
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej Instalacja fotowoltaiczna na budynku DPS
Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego Chodnik przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego
Remont ul. Szafirowej Ul. Szafirowa

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Załęże
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej
- Przebudowa pompowni ścieków oraz głównych ciągów kanalizacji podciśnieniowej
- Budowa mechanicznej suszarni osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków
- Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże (Program Funkcjonalno-Użytkowy)
- Remonty ulic: Św. Floriana, Tarnowskiej, Ciepłowniczej, Agatowej, Nefrytowej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Księżycowej, Spichlerzowej
- Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej, Rubinowej, Potockiego, Cyrkoniowej, Jaspisowej
- Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Załęże
- Modernizacja oświetlenia płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego KORONA - Rzeszów
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
- Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej (w realizacji), Załęskiej (od ul. Spichlerzowej do Ciepłowniczej), Torfowej
- Budowa sieci ciepłowniczej do nowych obiektów - Osiedle Korona
- Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Grafitowej
- Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej

W przygotowaniu:
- Połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap II
- Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska
- Rozbudowa ul. Św. Floriana
- Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego