Inwestycje na Osiedlu Słocina

Przykładowe inwestycje zrealizowane po włączeniu do Rzeszowa:

Rozbudowa ul. Słocińskiej
5,4 mln zł
Ul. Słocińska
Budowa siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw w Parku im. Szafera
73 tys. zł
Siłownia na wolnym powietrzu
Przebudowa ul. Wieniawskiego I etap
4,6 mln zł
Ul. Wieniawskiego
Budowa pływającej fontanny w Parku Szafera
36 tys. zł
Pływająca fontanna w Parku Szafera
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów Przebudowa ul. Paderewskiego
5,2 mln zł
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Paderewskiego
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych
Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Św. Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich
219 tys. zł
Skrzyżowanie ulic: Słocińskiej, Św. Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich
Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich
960 tys. zł
Rozbudowana ul. Powstańców Wielkopolskich
Rozbudowa ul. Witolda
5,1 mln zł
Rozbudowana ul. Witolda
Przebudowa ul. Św. Rocha
6,3 mln zł
Przebudowana ul. Św. Rocha
Rozbudowa ul. Sulikowskiego
500 tys. zł
Rozbudowana ul. Sulikowskiego
Budowa domu kultury
2,2 mln zł
Budowa domu kultury
Budowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. Szafera
130 tys. zł
Budowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. Szafera
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5
1,1 mln zł
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 5
1,4 mln zł
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 5
Remont ul. Szajerów Ul. Szajerów
Remont ul. Jaklińskiej Ul. Jaklińskiej
Remont ul. Karpa Ul. Karpa
Remont ul. Kombatantów Ul. Kombatantów
Remont ul. Św. Faustyny Ul. Św. Faustyny
Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej Pętla autobusowa przy ul. Słocińskiej
Rozbudowa ul. Wieniawskiego II etap Rozbudowana ul. Wieniawskiego
Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rozbudowana ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej Nr 5 Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Szkoły Podstawowej Nr 5
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych
Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Gliwy Rozbudowany obiekt sportowy przy ul. Gliwy
Remont ul. Sulikowskiego Ul. Sulikowskiego

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Jasińskiego, Pileckich, Słocińskiej, Św. Marcina, Słocińskiej, Pileckich, Paderewskiego, Rodziny Kąkolów, Betańskiego, Wieniawskiego, Kombatantów, Powstańców Śląskich, Św. Faustyny, Św. Rocha, Powstańców Styczniowych, Powstańców Listopadowych, Michlewskiej, Gliwy, Słocina-Leśniczówka oraz Szajerówka
- Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do Szpitala Wojewódzkiego Nr 2, do budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, do Domu Pielegniarek, do Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia, do budynku usługowo-handlowo-mieszklanego PERINVEST, do budynków mieszkalnych w Dzielnicy Parkowej, ul. Podgórskiej, Paderewskiego, Armii Krajowej i Witolda
- Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych, św. Marcina, św. Walentego, św. Rocha, Chłapowskich, Z. Wallis, Michlewskiej, chodnika w Parku Słocina, św. Rocha poniżej pętli MPK, Powstańców Śląskich (przy Parku Słocina), św. Rocha od Betańskiego do granicy z Chmielnikiem, św. Faustyny, Jasińskiego, Skrzyneckiego, Kombatantów, Powstańców Styczniowych koło przedszkola
- Remonty dróg i chodników: Braci Aletańskich, Chłapowskich, Gen. Zająca, Gliwy, boczna Karola Karpa, boczna Kombatantów, Michlewskiej, boczna Paderewskiego, Pasterczyka, Podgórskiego, Powstańców Listopadowych, boczna Powstańców Listopadowych, Powstańców Styczniowych, Powstańców Śląskich, Skorupki, Skrzyneckiego, Sowińskiego, Sportowców, Stanio, boczna Św. Faustyny, św. Marcina, boczna Św. Marcina, boczna Św. Rocha, boczna Św. Walentego, Wąsacza, boczna Wieniawskiego, łącznik Wieniawskiego - Kombatantów
- Budowa budynku szatniowo-sanitarnego obiektu sportowego przy ul. Gliwy (dokumentacja)
- Budowa wiat przystankowych
- Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów – Słocina (opracowano dokumentację projektową)
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich
- Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich

W przygotowaniu: 

- Rozbudowa ul. Zofii Wallis, Gliwy, Słocińskiej
- Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich
- Rozbudowa ul. Św. Faustyny, Jaklińskiej II etap
- Budowa drogi równoległej do ul. Braci Aletańskich od ul. Słocińskiej
- Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego
- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego