Inwestycje na Osiedlu Przybyszówka

Przykładowe inwestycje zrealizowane po włączeniu do Rzeszowa: 

Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny
32,5 mln zł
Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny
2,2 mln zł
Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny
Budowa żłobka "Karolinka" przy ul. Bł. Karoliny
5,6 mln zł
Budowa żłobka "Karolinka" przy ul. Bł. Karoliny
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4
500 tys. zł
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko (ul. Ludwika Chmury)
30 mln zł
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko (ul. Ludwika Chmury)
Przebudowa ulicy Dębickiej
13,4 mln zł
Przebudowa ulicy Dębickiej
Budowa ul. Krośnieńskiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Bł. Karoliny
1,8 mln zł
Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny sportowo-rekreacyjne w rejonie rowu RP-3 i ul. Bł. Karoliny
140 tys. zł
Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury
3,4 mln zł
Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy
530 tys. zł
Budowa ulicy Iwonickiej
2,7 mln zł
Budowa ul. Żmigrodzkiej
3,6 mln zł
Budowa ul. Korczyńskiej
4 mln zł
Budowa ulicy Baligrodzkiej
2,5 mln zł
Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej
3,3 mln zł
Przebudowa ul. Ustrzyckiej wraz z budową przepustu
2,8 mln zł
Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką, przy ul. Błękitne Wzgórze oraz łączącego ul. Baligrodzką z Biecką
182 tys. zł
Chodnik z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką
Budowa drogi dojazdowej do żłobka "Karolinka" Budowa drogi dojazdowej do żłobka "Karolinka"
Budowa ul. Leskiej Ul. Leska
Modernizacja ul. Krakowskiej wraz z budową ekranów dźwiękochłonnych Modernizacja ul. Krakowskiej wraz z budową ekranów dźwiękochłonnych
Budowa ul. Brzozowskiej Ul. Brzozowska
Budowa placu zabaw z elementami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Dębickiej
125 tys. zł
Plac zabaw z elementami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Dębickiej
Remont ul. Ceramicznej Ul. Ceramiczna
Remont ul. Zielone Wzgórze Ul. Zielone Wzgórze
Budowa ul. Wołyńskiej Ul. Wołyńska
Remont ul. Magnackiej Ul. Magnacka
Remont ul. Leśne Wzgórze Ul. Leśne Wzgórze
Budowa ul. Dynowskiej Ul. Dynowska
Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej Pętla autobusowa przy ul. Iwonickiej
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej
(w realizacji)
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej
Urządzenie terenu zielonego w rejonie placu zabaw przy ul. Krośnieńskiej Teren zielony w rejonie placu zabaw przy ul. Krośnieńskiej
Budowa połączenia ul. Solińskiej z Baligrodzką Ul. Solińska
Przedłużenie ul. Bł. Karoliny wraz z zawrotką w kierunku ul. Pańskiej Przedłużenie ul. Bł. Karoliny
Remont ul. Ceramicznej Ul. Ceramiczna po remoncie
Remont ul. Pańskiej Ul. Pańska po remoncie
Budowa ul. Czudeckiej Ul. Czudecka

- Budowa drogi rowerowej od ul. Odrzykońskiej do Iwonickiej
- Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa
- Remonty ulic: Brackiej, Ciche Wzgórze, Dworzysko, Janiowe Wzgórze, Krupówki, Łanowej, Ługowej, Magórskiej, Przybyszowskiej, Sanockiej, Słoneczny Stok, Szlacheckiej, Świdrówka, Tarnowskiej, Usługowej
- Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej na os. Przybyszówka, w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Brackiej, Ceramicznej, Ciche Wzgórze, Dębickiej, Galicyjskiej, Iwonickiej, Janiowe Wzgórze, Krakowskiej, Ługowej, Magórskiej, Pańskiej, Przybyszowskiej, Ropczyckiej, Słoneczny Stok, Stadionowej, Świdrówka, Tarnowskiej, Ustrzyckiej, Zajęczej, Zielone Wzgórze, dla zespołu mieszkaniowego Przybyszówka – Kantorówka, na terenie SSE Rzeszów-Dworzysko, bocznej Krośnieńskiej, Krośnieńskiej, sanockiej, Ustrzyckiej
- Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych do budynków na terenie SSE Rzeszów-Dworzysko: przy ul. Kapitałowej, Biznesowej i do budynku Straży Pożarnej oraz do Przedszkola Publicznego Nr 33, Zespołu Szkół Nr 7, Żłobka Nr 5, do budynków w rejonie ul. Bł. Karoliny, Żmigrodzkiej, Wołyńskiej i Słoneczny Stok
- Budowa oświetlenia ul. Ceramicznej, Ciche Wzgórze, Dębickiej (w rejonie Zespołu Szkół Nr 4), Dworzysko, Furtaka, Gorlickiej, bocznej Krakowskiej (na stadion i na cmentarz), Krupówki, Leśne Wzgórze, Magórskiej, Pańskiej, Ropczyckiej, Sanockiej, Strzyżowskiej (w realizacji), bocznej Tarnowskiej, Wadowickiej, Zielone Wzgórze
- Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka
- Rozbudowa ul. Ropczyckiej
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10, Szkoły Podstawowej nr 18, Przedszkola Publicznego Nr 33 i Nr 3, Żłobka Nr 5
- Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze
- Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 (w realizacji)
Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami na wodę przy ul. Dynowskiej i Dębickiej

W przygotowaniu:

- Budowa drogi od ul. Bł. Karoliny do Dębickiej
- Budowa drogi od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi
- Budowa oświetlenia na ul. Ciche Wzgórze i Pańskiej