Inwestycje na Osiedlu Matysówka

Remont ul. Nowe Wzgórze Wyremontowana ul. Nowe Wzgórze

W realizacji:

- Rozbudowa ul. Matysowskiej
- Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (odcinek ul. Św. Rocha na ternie dawnej Matysówki)
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka
- Urządzenie siłowni plenerowej na os. Matysówka

W przygotowaniu:

- Budowa stoku narciarskiego