Inwestycje na Osiedlu Matysówka

Remont ul. Nowe Wzgórze Wyremontowana ul. Matysowska
Rozbudowa ul. Matysowskiej (w realizacji) Ul. Matysowska w rozbudowie
Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (odcinek ul. Św. Rocha na ternie dawnej Matysówki) Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa

Zrealizowane:

- Siłownia plenerowa na os. Matysówka

W realizacji:

- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka

W przygotowaniu:

- Budowa stoku narciarskiego