Inwestycje na Osiedlu Budziwój

Przykładowe inwestycje zrealizowane po włączeniu do Rzeszowa:   

Budowa domu kultury przy ul. Herbowej
1,8 mln zł
Budowa domu kultury przy ul. Herbowej
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7
2,3 mln zł
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7
Budowa kompleksu boisk sportowych i zaplecza sportowego przy SP Nr 15
1,3 mln zł
Budowa kompleksu boisk sportowych i zaplecza sportowego przy SP Nr 15
Montaż krzesełek na trybunie przy boisku "Orlik" przy ul. Budziwojskiej
29 tys. zł  
Montaż krzesełek na trybunie przy boisku "Orlik" przy ul. Budziwojskiej
Rozbudowa ul. Budziwojskiej
9,5 mln zł
Rozbudowa ul. Budziwojskiej
Budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granicy miasta z Tyczynem oraz na odcinku od ul. Podleśnej do granicy miasta z Siedliskami Budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granicy miasta z Tyczynem oraz na odcinku od ul. Podleśnej do granicy miasta z Siedliskami
Modernizacja ul. Herbowej
330 tys. zł
Modernizacja ul. Herbowej
Przebudowa ul. bocznej ul. Herbowej
650 tys. zł
Przebudowa ul. bocznej ul. Herbowej
Rozbudowa ul. Jana Pawła II - I etap
9,5 mln zł
Rozbudowa ul. Jana Pawła II - I etap
Rozbudowa ul. Jana Pawła II - II etap
4,2 mln zł
Rozbudowa ul. Jana Pawła II - II etap
Budowa placu zabaw przy ul. Budziwojskiej oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną scieżką rowerową
151 tys. zł
Budowa placu zabaw przy ul. Budziwojskiej oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną scieżką rowerową
Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald
187 tys. zł
Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald
Remont ul. Ustronnej Remont ul. Ustronnej
Remont ul. Studzianki Remont ul. Studzianki
Remont ul. Chmielnej Remont ul. Chmielnej
Remont ul. Magicznej Remont ul. Magicznej
Remont ul. Tarnopolskiej Remont ul. Tarnopolskiej
Budowa kanalizacji deszczowej o dł. 27 km na osiedlu Budziwój
81 mln zł
Budowa kanalizacji deszczowej
Rozbudowa ul. Jana Pawła II - III etap III etap rozbudowanej ul. Jana Pawła II

- remonty dróg i chodników: Alternatywy, Anielskiej, Aroniowej, Jarzębinowej, Kowalskiego, Legionistów, Liliowej, Lotosowej, Miejskiej, Młyńskiej, Nadziei, Podleśnej, Pogodne Wzgórze, Senatorskiej, Sportowców, Strzelców, Śnieżnej, Św. Agnieszki, Św. Antoniego, Wakacyjnej, Zakątkowej
- budowa oświetlenia ul. Aroniowej, Gościnnej, Pogodne Wzgórze, Miejskiej i Podleśnej
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Strzelców, w rejonie ul. Senatorskiej
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Senatorskiej, Jana Pawła II, Podleśnej
- przebudowa rowu W-2-1
- modernizacja Domu Kultury przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (w opracowaniu dokumentacja projektowa)
- budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów – Budziwój (w opracowaniu dokumentacja projektowa)
- budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
- utwardzenie terenu w rejonie ul. ks. Kazimierza Guzego (w opracowaniu dokumentacja projektowa)
- przebudowa rowu W-2-8 w rejonie ul. Porąbki (w opracowaniu dokumentacja projektowa)
- poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój (w opracowaniu dokumentacja projektowa)
- remont kapliczki przy ul. Podleśnej

W przygotowaniu: 

- budowa przedszkola 
- budowa i żłobka
- budowa odcinka drogi wraz z mostem przez Wisłok od ul. Podkarpackiej do Sikorskiego
- rozbudowa ul. Poziomkowej i Strzelców
- uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej
- budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej 
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II, Dębinowej i Chmielnej
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Budziwojskiej i Porąbki