Procedura poszerzania granic miasta

  1. Rada Miasta podejmuje uchwały dotyczące woli poszerzenia miasta i konsultacji z mieszkańcami.
  2. Przeprowadzane są konsultacje z mieszkańcami.
  3. Gminy również powinny przeprowadzić konsultacje wśród swoich mieszkańców.
  4. Wniosek dotyczący zmiany granic wraz z wynikami konsultacji kierowany jest do wojewody, który wydaje swoją opinię.
  5. Wojewoda przekazuje wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  6. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów.