RZESZÓW - dobre miejsce do życia!

Dzięki rozszerzeniu granic miasta Rzeszowa o miejscowości, które do niedawna były częścią powiatu rzeszowskiego, mieszkańcy nowych osiedli przyczyniają się do wysokiego miejsca naszego miasta w rankingu powiatów.

Stolica Podkarpacia zapewnia miejsca pracy swoim mieszkańcom oraz osobom z sąsiednich powiatów. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka w Rzeszowie sprawia, że bezrobocie jest znacznie niższe niż w ościennych powiatach.

Wysoka jakość życia zapewniana przez nasze miasto wynika z ciągłego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej. Z inwestycji zrealizowanych w Rzeszowie w dużej mierze korzystają mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów, posyłając dzieci do rzeszowskich szkół i przedszkoli, uczestnicząc w koncertach i wydarzeniach sportowych organizowanych w naszym mieście.

Naukowcy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadzili badania na próbie 595 dorosłych mieszkańców osiedli Biała, Budziwój, Miłocin, Przybyszówka, Słocina, Załęże i Zwięczyca, podczas których sprawdzili poziom zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 roku:

  • 90 % ankietowanych odpowiedziało, że są zadowoleni z przyłączenia, wśród nich mieszkańcy w wieku 18-24 lata byli w 100 % zadowoleni z przyłączenia, 
  • 91 % ankietowanych odpowiedziało, że nie chce aby ich osiedle wróciło do gminy, w której się znajdowało przed włączeniem, wśród nich 98 % mieszkańców w grupie wiekowej 18-24 lata, nie chce aby ich osiedle wróciło do gminy, w której się znajdowało przed włączeniem,
  • 93 % ankietowanych pozytywnie oceniło zmiany na ich osiedlach, które dokonały się po włączeniu do Rzeszowa, wśród nich mieszkańcy w grupie wiekowej 18-24 lata byli w 100 % zadowoleni ze zmian na ich osiedlach po przyłączeniu.

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH W MIEŚCIE INWESTYCJI, POPRAWIAJACYCH JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW:

Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny - koszt inwestycji: 34 mln zł Program poprawy jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej 
Kompleks oświatowy w rejonie ul. Bł. Karoliny "Fabryka wody" w Zwięczycy
Przebudowa Stadionu Miejskiego - koszt inwestycji: 42 mln zł Budowa Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego  w Zakresie Nowoczesnych Technologii 
Stadion Miejski STAL w Rzeszowie Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego
Przebudowa basenów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - koszt inwestycji: 24,5 mln zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - koszt inwestycji: 7,5 mln zł
Przebudowane baseny ROSiR, fot. T. Poźniak Hala sportowa przy ul. Hetmańskiej
Budowa fontanny multimedialnej Budowa Parku Papieskiego
Fontanna multimedialna, fot. Tadeusz Poźniak Park Papieski, fot. Tadeusz Poźniak
Budowa łącznika od ul. Podkarpackiej do S19 - koszt inwestycji: 105,5 mln zł Przebudowa ul. Lubelskiej - koszt inwestycji: 30 mln zł
Łącznik do ul. Podkarpackiej Ul. Lubelska
Budowa Mostu im. T. Mazowieckiego - koszt inwestycji: 183 mln zł Budowa łącznika do autostrady A4
Most im. Tadeusza Mazowieckiego, fot. Tadeusz Poźniak
Łącznik do autostrady A4
Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska - koszt inwestycji: 68 mln zł Budowa połączenia ul. Lubelskiej i Warszawskiej - koszt inwestycji: 29 mln zł
Węzeł drogowy al. Wyzwolenia - ul. Warszawska Połączenie ul. Warszawskiej i Lubelskiej
BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA RZESZOWA I OKOLIC - koszt inwestycji: 415,1 mln zł, dofinansowanie UE 311,1 mln zł
Nowoczesny autobus komunikacji miejskiej Al. Rejtana
Rzeszowski Inteligentny System Transportowy 
Ogrzewany/klimatyzowany przystanek komunikacji miejskiej
Zakup nowoczesnych autobusów 
Nowoczesny autobus komunikacji miejskiej Nowoczesny autobus przegubowy komunikacji miejskiej
Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim
Punkt Obsługi Mieszkańców w galerii handlowej Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim
Liczne filie Rzeszowskiego Domu Kultury Gęsta sieć ścieżek rowerowych
Filia Rzeszowskiego Domu Kultury w Przybyszówce Ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka