Rzeszów - dobre miejsce do życia

Tygodnik „Newsweek” przygotował ranking 380 powiatów i dużych miast, w których żyje się najlepiej. Zestawienie oparto na danych Głównego Urzędu Statystycznego: stopa bezrobocia, średnia płaca w relacji do średniej krajowej, procent mieszkańców pobierających zasiłek socjalny, odsetek dzieci w wieku 3,5 lat objętych edukacją przedszkolną, osoby z wyższym wykształceniem, liczba przestępstw na 1000 mieszkańców, frekwencja w wyborach samorządowych, średnia powierzchnia użytkowa mieszkania, liczba ludności.

Dzięki rozszerzeniu granic miasta Rzeszowa o miejscowości, które do niedawna były częścią powiatu rzeszowskiego, mieszkańcy nowych osiedli przyczyniają się do wysokiego miejsca naszego miasta w rankingu powiatów.

Stolica Podkarpacia zapewnia miejsca pracy swoim mieszkańcom oraz osobom z sąsiednich powiatów. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka w Rzeszowie sprawia, że bezrobocie jest znacznie niższe niż w ościennych powiatach.

Wysoka jakość życia zapewniana przez nasze miasto wynika z ciągłego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej. Z inwestycji zrealizowanych w Rzeszowie w dużej mierze korzystają mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów, posyłając dzieci do rzeszowskich szkół i przedszkoli, uczestnicząc w koncertach i wydarzeniach sportowych organizowanych w naszym mieście.

Naukowcy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadzili badania na próbie 595 dorosłych mieszkańców osiedli Biała, Budziwój, Miłocin, Przybyszówka, Słocina, Załęże i Zwięczyca, podczas których sprawdzili poziom zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 roku:
- 90 % ankietowanych odpowiedziało, że są zadowoleni z przyłączenia, wśród nich mieszkańcy w wieku 18-24 lata byli w 100 % zadowoleni z przyłączenia, 
- 91 % ankietowanych odpowiedziało, że nie chce aby ich osiedle wróciło do gminy, w której się znajdowało przed włączeniem, wśród nich 98 % mieszkańców w grupie wiekowej 18-24 lata, nie chce aby ich osiedle wróciło do gminy, w której się znajdowało przed włączeniem,
- 93 % ankietowanych pozytywnie oceniło zmiany na ich osiedlach, które dokonały się po włączeniu do Rzeszowa, wśród nich mieszkańcy w grupie wiekowej 18-24 lata byli w 100 % zadowoleni ze zmian na ich osiedlach po przyłączeniu.

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH W MIEŚCIE INWESTYCJI, POPRAWIAJACYCH JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW:

Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny - koszt inwestycji: 34 mln zł Program poprawy jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej 
Kompleks oświatowy w rejonie ul. Bł. Karoliny Fabryka wody
Przebudowa Stadionu Miejskiego - koszt inwestycji: 42 mln zł Budowa Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego  w Zakresie Nowoczesnych Technologii 
Stadion Miejski STAL Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego  w Zakresie Nowoczesnych Technologii
Przebudowa basenów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - koszt inwestycji: 24,5 mln zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - koszt inwestycji: 7,5 mln zł
Baseny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Budowa fontanny multimedialnej Budowa Parku Papieskiego
Fontanna multimedialna Park Papieski
Budowa łącznika od ul. Podkarpackiej do S19 - koszt inwestycji: 105,5 mln zł Przebudowa ul. Lubelskiej - koszt inwestycji: 30 mln zł
Łącznik od ul. Podkarpackiej do S19 Ul. Lubelska
Budowa Mostu im. T. Mazowieckiego - koszt inwestycji: 183 mln zł Budowa łącznika do autostrady A4
Most im. T. Mazowieckiego Łącznik do autostrady A4
Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska - koszt inwestycji: 68 mln zł Budowa połączenia ul. Lubelskiej i Warszawskiej - koszt inwestycji: 29 mln zł
Węzeł drogowy al. Wyzwolenia - ul. Warszawska Połączenie ul. Lubelskiej i Warszawskiej
BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA RZESZOWA I OKOLIC - koszt inwestycji: 415,1 mln zł, dofinansowanie UE 311,1 mln zł
System Integrujący Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic Al. Rejtana
Rzeszowski Inteligentny System Transportowy 
Ogrzewany przystanek Rzeszowski Inteligentny System Transportowy
Zakup 130 nowoczesnych autobusów 
Nowoczesne autobusy Nowoczesne autobusy