2013 r.

Rzeszów najbardziej inteligentny wśród polskich miast

Konsorcjum uczelni: Centre of Regional Science na Vienna University of Technology (Austria), OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies na Delft University of Technology (Holandia) i Department of Geography na University of Ljubljana (Słowenii) opracowało RANKING najbardziej inteligentnych miast średniej wielkości w Europie.

Dokonano porównania 70 miast z całej Europy, które łącznie spełniały następujące kryteria: liczba mieszkańców była z przedziału 100.000 - 500.000, w mieście był co najmniej jeden uniwersytet, na obszarze wokół miasta nie mieszkało mniej niż 1.500.000 mieszkańców.

W Polsce jest aż 34 miasta mieszczące się zaś w przedziale 100.000-500.000 mieszkańców (stan na koniec 2011 roku). We wspomnianym rankingu najwyższe miejsce spośród miast polskich zajął Rzeszów.

Przeprowadzono badania, na podstawie których dokonano oceny następujących obszarów: inteligentna ekonomia, inteligentni ludzie, inteligentny nadzór, inteligentne aspekty mobilne, inteligentne środowisko i inteligentne życie.