2013 r.

"La Croix" o Rzeszowie

W katolickim dzienniku informacyjnym wydawanym we Francji „La Croix” ukazała się seria artykułów o Rzeszowie pt. „Odnowa Polski” ukazująca Rzeszów i okolice:

31.12.2012 r. – „Metamorfoza Rzeszowa”

Artykuł ukazuje Rzeszów i okolice jako dynamiczne miasto i region, jeden z najbiedniejszych w UE, ale skutecznie rozwijający się i dobrze wykorzystujący fundusze unijne i inwestycje firm zagranicznych, jak również inicjatywy miejscowych przedsiębiorców (wypowiedzi prezydenta Rzeszowa T. Ferenca, A. Kowalskiej z Urzędu Marszałkowskiego oraz przedsiębiorców).

2.01.2013 r. – „Przemysł lotniczy – płuca Rzeszowa”

Artykuł poświęcony jest „Dolinie Lotniczej” z podkreśleniem tradycji przemysłowej, restrukturyzacji przemysłu oraz faktu że „tania siła robocza nie jest jedynym czynnikiem atrakcyjności”. Autorka zaznacza że „Dolina Lotnicza” to nie tylko WSK i firmy z kapitałem zagranicznym, ale także pół setki lokalnych MŚP. Rozwój sprawia, że dla zapewnienia wykwalifikowanej siły roboczej stworzono tam specjalny system kształcenia we współpracy z miejscowymi uczelniami wyższymi (wypowiedzi M. Dareckiego, dyr. Aeropolis B. Kostyry, dziekana PRz L. Ziemiańskiego).

3.12.2013 r. – „Żyję tak samo jak inni Europejczycy”

„W Rzeszowie rośnie klasa średnia, rozwija się społeczeństwo konsumpcyjne. Ta ewolucja zacieśnia więź Polaków z Europą.” Na tle centrów handlowych spotkania z mieszkańcami Rzeszowa: inżynierem, nauczycielką francuskiego, pracownikami biurowymi, s. Anna Telus - dyr. gimnazjum, o. S. Słowikiem, dyr. Caritasu.

4.01.2013 r. – „Młodzież ma tu swoje miejsce!"

Wypowiedzi studentów: „Wiem że łatwo znajdę tu prace po dyplomie”, „W Rzeszowie jest miejsce dla młodych”, „Od czasu wejścia do UE łatwo jest studiować albo znaleźć prace w krajach członkowskich, ale jak się ma dobra specjalizację, można tu dostać dobre stanowisko”. W galerii portretów studenckich jest też kandydat o wyjazdu do Wielkiej Brytanii „bo tam więcej lotnisk międzynarodowych”, Portugalczyk - student PR i administracji „bo gospodarka bardziej dynamiczna a życie tańsze”, Ukrainiec i Chinka, „bo to brama do Europy”. Wypowiedzi W. Gołąbka - wiceprezesa WSIZ o możliwościach zatrudnienia po studiach i wydziałach tej uczelni.