2013 r.

Rzeszowski przemysł lotniczy w światowej publikacji

W październiku 2013 r. ukazała się książka „Beating the Global Odds: Successful Decision-making in a Confused and Troubled World” (Pokonując przeciwności świata: prawidłowe podejmowanie decyzji w problematycznym świecie) amerykańskiego autora Paula A. Laudicina. Autor zaznacza, że Polska, w przeciwieństwie do innych państw Unii Europejskiej, uniknęła recesji i znajduje się obecnie w swoim najlepszym okresie rozwoju ekonomicznego, technologicznego i kulturalnego. Jako jedyne miasto z Polski prezentuje Rzeszów, w którym od 1930 roku doskonale rozwija swą działalność przemysł lotniczy na czele ze Stowarzyszeniem "Dolina Lotnicza".

Autor książki - Paul A. Laudicina - jest prezesem, dyrektorem generalnym i partnerem zarządzającym w międzynarodowej firmie konsultingowej A.T. Kearney oraz założycielem i przewodniczącym Rady ds. Globalnej Polityki Biznesu tej firmy. Podczas swojego ponad czterdziestoletniego doświadczenia zawodowego (w administracji, biznesie, przy badaniach naukowych oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych) z liderami różnych dziedzin pracował nad szerokim zakresem zagadnień strategicznych, korporacyjnych oraz spraw publicznych. Autor "World Out of Balance" (Świat poza równowagą), jednej z najznakomitszych książek o biznesie 2005 roku. Paul A. Laudicina został mianowany do corocznego rankingu magazynu "Consulting" w kategorii „25 najbardziej Wpływowych Doradców” w latach 2005 i 2007.

Fragment książki „Beating the Global Odds”:

„Take Poland. After the fall of the Berlin Wall, it seemed less exciting than its Central European neighbors like the Czech Republic and Hungary because it was considered too big and too poor to get anywhere fast. Now that size, location, and heft (40 million people) has turned into a distinct advantage, allowing the Poles to take back their historic place among Europe’s six largest nations (the others being Great Britain, Germany, France, Italy, and Spain). During the recent period of heart-stopping crises and downturn in Europe, Poland was the only EU country to avoid recession and keep growing robustly. In fact, the country is enjoying its best period of economic growth political stability, and cultural and technological creativity in about 300 years. While Poland’s discovery of large-scale shale gas reserves has gotten lots of press, a less well-known development is the vibrancy of the Aviation Valley in and around Rzeszów, which has been a pioneering aerospace hub since the 1930s.”

„Weźmy za przykład Polskę. Po upadku muru berlińskiego Polska wydawała się mniej interesująca niż inne środkowoeuropejskie państwa, jak Czechy i Węgry. Wydawała się zbyt duża i biedna, aby mogła szybko iść naprzód. Obecnie jej rozmiar, położenie i liczebność (40 milionów ludzi) przekształciły się w wyjątkowe zalety, które pozwoliły Polakom odzyskać swą historyczną pozycję – pozycję jednego z sześciu największych narodów europejskich (obok Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii). W nerwowym okresie kryzysu i spowolnienia w Europie, Polska pozostała jedynym krajem Unii Europejskiej, który uniknął recesji, utrzymując stały, zdecydowany wzrost. W rzeczywistości Polska znajduje się w najlepszym okresie wzrostu ekonomicznego, stabilności politycznej, rozwoju kulturalnego i technologicznej kreatywności od ostatnich 300 lat.

Podczas gdy fakt odkrycia w Polsce rezerw gazu łupkowego odbił się szerokim echem, niezbyt często wspomina się o rozkwicie mniej znanych technologii wytwarzanych na terenie Doliny Lotniczej, zlokalizowanej w Rzeszowie i wokół miasta, które jako jedno z pionierów stało się głównym ośrodkiem lotnictwa, mającego początki w latach trzydziestych dwudziestego wieku.”

Autor książki ?Beating the Global Odds?