Klastry w Rzeszowie

Klaster to grupa przedsiębiorstw i instytucji, skoncentrowanych na określonym obszarze,  konkurujących ze sobą, ale zarazem tworzących sieć powiązań umożliwiających podjęcie współpracy na wielu płaszczyznach. Klastry wpływają na rozwój nie tylko przedsiębiorstw bezpośrednio w nie zaangażowanych, ale również oddziałują na otoczenie, czyli region, kraj i gospodarkę światową. Działanie w klastrach sprawia, że firmom łatwiej jest rozpocząć działalność, czy też wprowadzać na rynek nowe produkty. Firmy rozwijają się w oparciu o sieć powiązań, która umożliwia korzystanie z zasobów wiedzy. Dzięki wzrostowi konkurencyjności podmiotów klastra, działa on coraz sprawniej i reaguje na wszelkie lokalne warunki popytu. Kiedy rynek regionalny jest silny, oferta klastrów kierowana jest na zewnątrz i jest ona konkurencyjna w stosunku do ofert spoza regionu. Dlatego też klastry prowadzą politykę proeksportową. W Polsce klastry pojawiły się wraz z wejściem naszego kraju do UE. Jednymi z najbardziej znanych, związanych bezpośrednio z naszym regionem klastrów jest Dolina Lotnicza i Wschodni Klaster Informatyczny.

 Można wydzielić kilka modeli według których działają klastry. Pierwszy z nich to model włoski, który charakteryzuje się tym, że klaster nie ma sformalizowanej struktury, firmy nie są powiązane kapitałowo, ale mają silne powiązania lokalne. Klaster o charakterze bieguna wzrostu to kolejny z modeli. Występuje on gdy duże przedsiębiorstwo jest powiązane z liczną grupą małych firm. Kiedy klaster oparty jest przede wszystkim na badaniach, a jego centrum stanowi ośrodek badawczo-naukowy jest to wtedy zastosowanie modelu holenderskiego. Kolejny z modeli to model duński mówi on o stowarzyszeniu małych i średnich przedsiębiorstw. W tym przypadku spotykane jest zewnętrzne wspomaganie procesu tworzenia więzi kooperacyjnych.

Najsłynniejszym klastrem na świecie jest amerykańska Dolina Krzemowa, skupiająca na dzień dzisiejszy ponad 6 tys. firm, w których pracuje ponad milion osób. Większość z przedsiębiorstw zajmuje się rozwojem mikroelektroniki i komputerów. Początków Doliny Krzemowej można upatrywać się w 1912r., kiedy to w Palo Alto został wynaleziony przez Lee de Forest’a  wzmacniacz. Odkrycie to pozwoliło na rozwój branży telekomunikacyjnej. Szczególny rozwój Doliny Krzemowej to lata 50’ i 60’ XX w. ze względu na olbrzymi popyt przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego na elektronikę.

 Dolinę Krzemową charakteryzuje przede wszystkim to, iż pracownicy zatrudniani w poszczególnych firmach na swoich stanowiskach utrzymują się średnio przez 2-3 lata. Personel migruje pomiędzy korporacjami, niekiedy wracając do tego samego przedsiębiorstwa ponownie. Mobilność oraz wspólne korzenie wielu przedsiębiorców stały się źródłem społecznych i profesjonalnych sieci umożliwiających sprawny przepływ informacji i wiedzy, i ich szybką dyfuzję. Najbardziej znane firmy Doliny Krzemowej to Apple, Cisco Systems, eBay, Electronic Arts, Facebook, Google, Hewlett-Packard (HP), Intel, Symantec, Yahoo!.

Najbardziej rozpoznawalnym europejskim klastrem jest Szwedzki Telcom City, który znajduje się w południowej części kraju, w Blekinge. Klaster zrzesza firmy telekomunikacyjne. Architektami klastra byli głównie P. Eriksson oraz T. Dalk. Przyczynili się oni też w 1987 r. do powstania Centrum Software Blekinge, natomiast w 1989 r. wyspecjalizowanego Uniwersytet Blekinge kształcącego dla potrzeb przemysłu ICT. W 1993 r. powstała organizacja Telcom City, która zrzesza organizacje współpracujące z Uniwersytetem.

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej ma siedzibę w Rzeszowie oraz oddział w Warszawie, zrzesza firmy informatyczne z 5-ciu województw Polski wschodniej. Aktualnie klaster łączy 78 firm z branży informatycznej oraz 10 Instytucji Otoczenia Biznesu.

Linia produktów oferowanych przez firmy klastra obejmuje zakres kilkunastu systemów do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi (w tym dla rozproszonej sieci supermarketów), produkcyjnymi, usługowymi, hotelami i gastronomią, basenami oraz jednostkami budżetowymi (szpitalami, przedsiębiorstwami komunalnymi, dostawcami energii cieplnej, spółdzielniami mieszkaniowymi). Proponowane rozwiązania informatyczne obejmują również hurtownie danych i rozwiązania analityczne klasy Business Intelligence. Osobna linia produktów obejmuje pełny zakres specjalizowanego sprzętu informatycznego oraz budowę sieci.

W zakresie usług związanych z Internetem firma obejmuje:

-  zakresie E-marketingu: serwisy internetowe, kampanie e-marketingowe, programy lojalnościowe i partnerskie, pozycjonowanie serwisów, web usability, portale informacyjne web 2.0, CMS Edito, marketing szeptany.

- w zakresie usług E-Biznesu: intranety, e-commerce - sklepy internetowe, dedykowane aplikacje internetowe, systemy B2B, B2C, elektroniczny obieg dokumentów dla firm, e-learning, aplikacje mobilne, outsourcing IT.

- zakres E-Konsultingu obejmuje: badania użyteczności, konsulting i opracowywanie strategii, projektowanie funkcjonalne, wykorzystanie systemów statystycznych.

Proponowane przez członków klastra usługi szkoleniowe obejmują: zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, controlling i rachunkowość zarządcza, podatki, rachunkowość i finanse, prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, zamówienia publiczne, umiejętności osobiste, sprzedaż, marketing, obsługa klienta.

Koordynatorem Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka.

Dane kontaktowe:
Dyrektor biura Klastra IT: Paweł Wasilewski
tel. +48 538 242 684

Siedziba główna / Adres do korespondencji:
35-506 Rzeszów, ul. Płk. Iranka Osmeckiego 6B
tel. +48 17 856 39 98
http://www.klasterit.pl