Klastry w Rzeszowie

Klaster to grupa przedsiębiorstw i instytucji, skoncentrowanych na określonym obszarze,  konkurujących ze sobą, ale zarazem tworzących sieć powiązań umożliwiających podjęcie współpracy na wielu płaszczyznach. Klastry wpływają na rozwój nie tylko przedsiębiorstw bezpośrednio w nie zaangażowanych, ale również oddziałują na otoczenie, czyli region, kraj i gospodarkę światową. Działanie w klastrach sprawia, że firmom łatwiej jest rozpocząć działalność, czy też wprowadzać na rynek nowe produkty. Firmy rozwijają się w oparciu o sieć powiązań, która umożliwia korzystanie z zasobów wiedzy. Dzięki wzrostowi konkurencyjności podmiotów klastra, działa on coraz sprawniej i reaguje na wszelkie lokalne warunki popytu. Kiedy rynek regionalny jest silny, oferta klastrów kierowana jest na zewnątrz i jest ona konkurencyjna w stosunku do ofert spoza regionu. Dlatego też klastry prowadzą politykę proeksportową. W Polsce klastry pojawiły się wraz z wejściem naszego kraju do UE. Jednymi z najbardziej znanych, związanych bezpośrednio z naszym regionem klastrów jest Dolina Lotnicza i Wschodni Klaster Informatyczny.

 Można wydzielić kilka modeli według których działają klastry. Pierwszy z nich to model włoski, który charakteryzuje się tym, że klaster nie ma sformalizowanej struktury, firmy nie są powiązane kapitałowo, ale mają silne powiązania lokalne. Klaster o charakterze bieguna wzrostu to kolejny z modeli. Występuje on gdy duże przedsiębiorstwo jest powiązane z liczną grupą małych firm. Kiedy klaster oparty jest przede wszystkim na badaniach, a jego centrum stanowi ośrodek badawczo-naukowy jest to wtedy zastosowanie modelu holenderskiego. Kolejny z modeli to model duński mówi on o stowarzyszeniu małych i średnich przedsiębiorstw. W tym przypadku spotykane jest zewnętrzne wspomaganie procesu tworzenia więzi kooperacyjnych.

Najsłynniejszym klastrem na świecie jest amerykańska Dolina Krzemowa, skupiająca na dzień dzisiejszy ponad 6 tys. firm, w których pracuje ponad milion osób. Większość z przedsiębiorstw zajmuje się rozwojem mikroelektroniki i komputerów. Początków Doliny Krzemowej można upatrywać się w 1912r., kiedy to w Palo Alto został wynaleziony przez Lee de Forest’a  wzmacniacz. Odkrycie to pozwoliło na rozwój branży telekomunikacyjnej. Szczególny rozwój Doliny Krzemowej to lata 50’ i 60’ XX w. ze względu na olbrzymi popyt przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego na elektronikę.

 Dolinę Krzemową charakteryzuje przede wszystkim to, iż pracownicy zatrudniani w poszczególnych firmach na swoich stanowiskach utrzymują się średnio przez 2-3 lata. Personel migruje pomiędzy korporacjami, niekiedy wracając do tego samego przedsiębiorstwa ponownie. Mobilność oraz wspólne korzenie wielu przedsiębiorców stały się źródłem społecznych i profesjonalnych sieci umożliwiających sprawny przepływ informacji i wiedzy, i ich szybką dyfuzję. Najbardziej znane firmy Doliny Krzemowej to Apple, Cisco Systems, eBay, Electronic Arts, Facebook, Google, Hewlett-Packard (HP), Intel, Symantec, Yahoo!.

Najbardziej rozpoznawalnym europejskim klastrem jest Szwedzki Telcom City, który znajduje się w południowej części kraju, w Blekinge. Klaster zrzesza firmy telekomunikacyjne. Architektami klastra byli głównie P. Eriksson oraz T. Dalk. Przyczynili się oni też w 1987 r. do powstania Centrum Software Blekinge, natomiast w 1989 r. wyspecjalizowanego Uniwersytet Blekinge kształcącego dla potrzeb przemysłu ICT. W 1993 r. powstała organizacja Telcom City, która zrzesza organizacje współpracujące z Uniwersytetem.

Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIGEN

Klaster powstał z inicjatywy trzech podkarpackich organizacji, tj. Politechniki Rzeszowskiej, przedsiębiorstwa MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. oraz instytucji okołobiznesowej – spółki INNpuls, dostrzegających ogromny potencjał i siłę tej branży w regionie. Ukoronowaniem ponad rocznych zabiegów wymienionych instytucji, koncentrujących się na zaangażowaniu większej liczby podmiotów związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych w ideę współpracy i powołaniu sformalizowanego porozumienia, było podpisanie umowy o współpracy w ramach klastra, które nastąpiło 14 września 2011 r. Porozumienie podpisali: Jacek Szczerba z Enterio s.c., Agata Rybka z Klasterpro.pl Sp. z o.o., Janusz Miłek i Jan Cyzio z Polkemic II Sp. z o.o. S.K.A., Renata Kyc z Polimarky Marek Kyc Spółka Jawna, Tadeusz Sanocki ze Splast Sp. z o.o. Małgorzata Bęben z Zakładu Produkcyjno-Handlowego Bepolplast I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben, Łukasz Bęben spółka jawna oraz Andrzej Polak z ZMM Maxpol Zakład Pracy Chronionej Andrzej Polak.

Klaster ma charakter otwarty i funkcjonuje w oparciu o rzeczywiste potrzeby jednostek współtworzących go. Dzięki ogromnemu potencjałowi branży w województwie podkarpackim w szybkim czasie ma szansę stać się drugą po Dolinie Lotniczej klastrową marką regionu.

Celem Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych jest tworzenie efektywnego systemu innowacji wspierającego współpracę jego Partnerów w zakresie szeroko pojętego wzrostu konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego.

Cel ten realizowany będzie przez podejmowanie następujących działań:

•    tworzenie warunków organizacyjno-finansowych do funkcjonowania porozumienia;

•    opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Klastra;

•    inicjowanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz procesów transferu technologii;

•    inicjowanie badań naukowych pozwalających na rozwój technologiczny przedsiębiorstw Klastra;

•    promocję produktów i kreowanie marki Klastra;

•    rozwój infrastruktury wspierającej;

•    organizację seminariów, warsztatów, szkoleń, staży;

•    organizację krajowych i zagranicznych misji branżowych;

•    popularyzację idei klasteringu,

•    rozwój specjalistycznych usług dla Partnerów Klastra.

 


Spółka INNpuls

Rzeszów to miasto, z którym związana jest nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Miasto rozwija się dynamicznie i staramy się być istotnym elementem tego procesu.

Jako firma doradczo-szkoleniowa od ponad trzech lat obecności na rynku staramy  się zmieniać oblicze regionu poprzez wsparcie przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, placówek naukowo-badawczych oraz innych podmiotów, podejmujących działania prorozwojowe i wyrażających chęć zmiany i rozwoju. Dokonuje się to poprzez pomoc i fachowe doradztwo w zakresie poszukiwania nowych możliwości, tworzenia i rozwijania innowacyjnych produktów i usług, rozmów z potencjalnymi partnerami, wspierania procesów inwestycyjnych oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Oferujemy szeroki zakres usług doradczo-szkoleniowych – specjalizujemy się w:
 
•    skutecznym pozyskiwaniu dotacji z regionalnych, krajowych i międzynarodowych źródeł;
•    kompleksowym zarządzania projektami;
•    wspieraniu i współuczestniczeniu w inicjatywach klastrowych;
•    opracowywaniu i wdrażaniu dokumentów strategicznych i rozwojowych;
•    doradztwie inwestycyjnym;
•    szkoleniach dla sektora publicznego i prywatnego.


Nasze usługi cechuje kompleksowość i profesjonalizm. Zaufało nam wiele firm i instytucji, dla których jesteśmy partnerem w budowaniu i wdrażaniu ambitnych strategii rozwoju opartych o innowacyjne projekty. W ciągu dwóch lat działalności pozyskaliśmy ponad  460 mln złotych dotacji na ich realizację.

Wierzymy, że także dzięki nam Rzeszów będzie stolicą innowacji.  
Zapraszamy do współpracy.

INNpuls Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 40a
35-045 Rzeszów
www.innpuls.pl