STEP UP Involving Citizens of Europe

Przedstawiciele 9 miast z 6 krajów Europy spotkali się w Rzeszowie w dniach 13 – 16 września 2017 r. aby w trakcie sesji warsztatowych wspólnie pracować nad narzędziami partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem czyli najprościej mówiąc jak sprawić by mieszkańcy mieli jak największą moc sprawczą i decyzyjną w zarządzaniu miastem.

Wśród zaproszonych miast były Satu Mare z Rumunii, Nyiregyhaza z Węgier, Stropkov, Svidník i Preszów ze Słowacji, Pula z Chorwacji oraz Iwano-Frankiwsk, Lwów i Łuck z Ukrainy. W projekcie wzięli również udział przedstawiciele władz miasta Rzeszowa oraz lokalnych NGO. Projekt współfinansowany był ze środków programu „Europa dla Obywateli” oraz budżetu miasta Rzeszowa.

W trakcie warsztatów uczestnicy pracowali nad przygotowaniem „Map drogowych”, czyli pewnego rodzaju instrukcji jak powinien wyglądać proces wdrażania i realizacji omawianych narzędzi aby proces ten przebiegał sprawnie i efektywnie. W celu przygotowania „Road Maps” uczestnicy przygotowali listy wszystkich narzędzi stosowanych w miastach a następnie dla wybranych narzędzi opracowane zostały szczegółowe charakterystyki oraz analiza ryzyka i SWOT.

Poza realizacją założonych celów projektu ważnym elementem spotkania były również sesje networtkingowe oraz dyskusje prowadzone między uczestnikami. Rozmowy związane z miastami, z których pochodzą uczestnicy i możliwościami pogłębienia współpracy w przyszłości w różnych partnerstwach przyczynią się na zwiększenie jakości realizowanych projektów oraz efektywności współpracy międzynarodowej.

W trakcie projektu uczestnicy mieli również możliwość objazdu miasta specjalna linią promocyjną Zobacz Rzeszów, w trakcie której omawiane były najważniejsze inwestycje zrealizowane w Rzeszowie oraz wpływ jaki na ich realizację miało zaangażowanie mieszkańców miasta z zastosowaniem różnych form partycypacji takich jak budżet obywatelski, konsultacje społeczne czy bezpośrednie spotkania z prezydentem miasta.

Warsztaty zakończyły się sukcesem i planami na kontynuację współpracy między partnerami przy kolejnych projektach.

 

 

http://stepuprzeszow.weebly.com/

https://www.facebook.com/StepUpICE/?


sierpień 2017 r.

Urząd Miasta Rzeszowa uzyskał dofinansowanie z programu „Europa dla Obywateli” na realizację projektu „Step Up Involving Citizens of Europe”, który odbędzie się w terminie 13 – 16 września 2017 r. w Rzeszowie. W projekcie udział wezmą przedstawiciele 9 miast z 6 krajów Europy a wśród nich: Satu Mare z Rumunii, Nyiregyhaza z Węgier, Stropkov, Svidník i Preszów ze Słowacji, Pula z Chorwacji, Iwano-Frankiwsk, Lwów i Łuck z Ukrainy oraz przedstawiciele miasta Rzeszowa.

Tematem przewodnim projektu jest „Demokracja partycypacyjna w zarzadzaniu miastem”.

Projekt realizowany w formie 3 dniowych warsztatów. Głównym celem projektu jest przygotowanie przez uczestników tzw. „map drogowych” wdrażania narzędzi partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Będą to pewnego rodzaju instrukcje ułatwiające proces wdrażania modeli angażowania społecznego w życie miasta.

W trakcie sesji uczestnicy będą pracować nad charakterystyką, analizą ryzyka oraz analizą SWOT dla poszczególnych narzędzi partycypacji społecznej. W trakcie warsztatów będzie również czas na wymianę doświadczeń na temat funkcjonowania rozwiązań zaangażowania społecznego w poszczególnych miastach oraz prezentacja dobrych praktyk inicjatyw oddolnych, które będą stanowiły inspiracje dla wszystkich uczestników.

Spotkanie będzie również doskonałą okazją do poszukania i omówienia pomysłów na kontynuacje współpracy oraz realizacja kolejnych ciekawych projektów międzynarodowych w przyszłości.