Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Kościoły i związki wyznaniowe

Diecezja Rzeszowska
Kuria Diecezjalna
ul. Zamkowa 4/6
www.diecezja.rzeszow.pl 

Parafie Rzymsko-Katolickie w Rzeszowie

Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 
ul. Targowa 4
http://www.cerkiewrzeszow.org 

Parafia Kościoła Prawosławnego przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari w Rzeszowie
ul. Cienista 20 
http://www.cerkiewrzeszow.pl

Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeszowie
ul. Piłsudskiego 11, I p.
www.kosciolrzeszow.pl

Kościół Jezusa Chrystusa Syjon
ul. Szopena 39/4
http://syjonkjchrz.pl

Kościół Zielonoświątkowy w Rzeszowie
ul. gen. Dąbrowskiego 1a
http://emaus.kz.pl

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
ul. Twardowskiego 3a
http://rzeszow.adwentysci.org

Świadkowie Jehowy
ul. Sikorskiego 47a, ul. Warszawska 78
www.jw.org/pl

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Rzeszowie
ul. Plac Wolności 2, pok. 205 II p. 
www.rzeszow.buddyzm.pl

Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang
ul. Plac Wolności 2
https://www.benchen.org.pl/pl/nasze-osrodki/osrodki-bencien-w-polsce