Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warszat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
35-322 Rzeszów
ul. Załęska 7a
tel. 17 85-78-755
http://www.wtz.rzeszow.pl/

Warsztaty Terapii Zajęciowej (Caritas Diecezji Rzeszowskiej)
35-241 Rzeszów
ul. Lubelska 13
tel. 17 86 11 418

Warsztaty terapii zajęciowej
Warsztaty terapii zajęciowej