Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Siłownie

Obecnie w Rzeszowie znajduje się 24 siłowni ogólnodostępnych na wolnym powietrzu, zlokalizowanych na terenach placów zabaw dla dzieci. Opiekę nad nimi sprawuje Zarząd Zieleni Miejskie w Rzeszowie.

Zlokaliowane są:

 1. przy ul. Chrobrego (os. Piastów)
 2. przy ul. Ossolińskich (os. Paderewskiego)
 3. przy ul. Kopisto (os. Nowe Miasto)
 4. przy ul. Karola Wojtyły (os. Biała)
 5. przy ul. Grabskiego (os. Drabinianka)
 6. przy ul. Starzyńskiego (os. Baranówka)
 7. w parku przy ul. Bieckiej i Odrzykońskiej (os. Przybyszówka)
 8. w Parku Papieskim (os. Zalesie)
 9. w Parku Kultury i Wypoczynku (os. Grota Roweckiego)
 10. w Parku Kmity (os. Kmity)
 11. w Parku Jedności Polonii z Macierzą (os. Pułaskiego)
 12. w Parku im. Wł. Szafera (os. Słocina)
 13. przy ul. Zbyszewskiego (os. Krakowska Południe)
 14. przy ul. Kustronia (os. Mieszka I)
 15. przy ul. Budziwojskiej (os. Budziwój)
 16. przy ul. Popiełuszki (os. Nowe Miasto)
 17. przy ul. Jarowej (os. Zwięczyca)
 18. przy ul. Wiktora (os. Krakowska Południe)
 19. przy ul. Mazowieckiej (os. Pobitno)
 20. przy ul. Dębickiej (os. Przybyszówka)
 21. w Parku Miłocińskim (os. Miłocin)
 22. przy ul. Unii Lubelskiej (os. Dąbrowskiego)
 23. przy ul. Koło (os. Drabinianka)
 24. przy ul. Skrajnej (os. Staromieście)
 25. przy ul. Krośnieńskiej (os. Przybyszówka)

Ponadto w zarządzie Rzeszowskiego Domu Kultury znajdują się 3 siłownie w pomieszczeniach zamkniętych, zlokalizowane w filiach RDK:

 1. przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 164 (filia Biała)
 2. przy ul. Dębickiej 170 (filia Przybyszówka)
 3. przy ul. Staromiejskiej 43a (filia Staromieście)
Siłownia na os. Przybyszówka
Siłownia na os. Przybyszówka
Siłownia na os. Słocina
Siłownia na os. Słocina
Siłownia na os. Budziwój
Siłownia na os. Budziwój
Siłownia w filii RDK na os. Przybyszówka
Siłownia w filii RDK na os. Przybyszówka
Siłownia na os. Staromieście
Siłownia na os. Staromieście