Place zabaw

W Rzeszowie znajduje się 55 miejskich placów zabaw. Zlokalizowane są przy ul. Zimowit, Wieniawskiego, Rumiankowej, Olbrachta, Mazowieckiej, Kurpiowskiej, Potockiego (na terenie Stadionu Korona), Śniadeckich, Staromiejskiej (wraz z boiskiem sportowym), Brydaka, Raginisa (2 place), Słoneczny Stok, Krośnieńskiej, Architektów, Unii Lubelskiej (Ogródek Jordanowski), Skłodowskiej (Ogródek Jordanowski), Poznańskiej, Grabskiego (wraz z siłownią), Podleśnej (wraz z boiskiem sportowym), Jazowej, Lipcowej, Ossolińskich (wraz z siłownią), Pola, Kopisto (wraz z siłownią), Karola Wojtyły (wraz z siłownią), Rubinowej, Odrzykońskiej (wraz z siłownią), Chrobrego, Kustronia, Popiełuszki, Plenerowej, Budziwojskiej, Bł. Karoliny, Jarowej, Dębickiej, Koło, w Parku Papieskim, w Parku im. Szafera, w Parku Jedności Polonii z Macierzą (wraz z siłownią), w Parku Aktywnego Wypoczynku (wraz z siłownią), w Parku Miłocińskim (wraz z siłownią), w Parku Kultury i Wypoczynku (wraz z siłownią), w Parku Solidarności, w Parku Kmity (wraz z siłownią), na Lisiej Górze (wraz z siłownią), obok Żwirowni, na terenie rekreacyjnym przy ul. Zbyszewskiego, na terenie rekreacyjnym przy ul. Kotuli (wraz z boiskami sportowymi), przy ul. Kurpiowskiej, Kalinowej i przy ul. Podchorążych.

Budowa i doposażanie placów zabaw (2009 r.)

W ramach inwestycji powstało 8 placów zabaw. Łącznie zamontowano 96 szt. urządzeń zabawowch i komunalnych na placach zabaw zlokalizowanych przy ul. Jazowej, Krośnieńskiej, Ossolińskich, Poznańskiej, Staromiejskiej, Lipcowej, na placu zabaw na terenie parku przy ul. Wieniawskiego na osiedlu Zalesie oraz na placu zabaw na terenie stadionu "Korona" na osiedlu Załęże.
Całkowita wartość zadania wyniosła 470 tys. zł.

Plac zabaw przy ul. Jazowej  Plac zabaw przy ul. Lipcowej  Plac zabaw przy ul. Ossolińskich

Budowa i doposażanie placów zabaw 2010 r.

Inwestycją objeto 12 placów zabaw, przy ul. Ossolińskich, Kurpiowskiej, Poznańskiej, Staromiejskiej, Jazowej, Brydaka, Lipcowej, Chrobrego, Rumiankowej, w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej, na terenie nad Zalewem, na placu zabaw na terenie stadionu "Korona" na osiedlu Załęże. Łącznie zamontowano 80 szt. urządzeń zabawowych i komunalnych.
Całkowita wartość zadania wyniosła 497 tys. zł. 

Budowa i doposażanie placów zabaw 2011 r.

Inwestycją objęto place zabaw przy ulicach m.in.: Raginisa, Kustronia, Staromiejskiej oraz w Parku im. Wł. Szafera i w Parku Sybiraków. Zamontowano zestawy zabawowe, huśtawki, karuzele, ławki, stojaki na rowery, stół do ping-ponga, linarium.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 376 tys. zł.

Budowa placu zabaw w Parku Papieskim

We wrześniu 2012 r. został oddany do użytku największy w Rzeszowie plac zabaw w Parku Papieskim przy katedrze. Kosztował ponad 1 mln 500 tys. zł. W ramach tworzenia tej części parku zostały wybudowane alejki, postawione ławki i kosze na śmiecie, zasadzona zieleń. Został zbudowany na 40-arowym placu, są na nim trzy piaskownice i aż 13 "urządzeń zabawowych".

W 2014 r. zostały oddane do użytku nowe place zabaw na rzeszowskich osiedlach:

- Biała

Plac zabaw na Osiedlu Biała  Plac zabaw na Osiedlu Biała

- Nowe Miasto

Wybudowano nowoczesny plac zabaw oraz siłownię na świeżym powietrzu z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń i żwirową nawierzchnią. Powstały również dwie alejki, przy których usawiono nowe ławki oraz kosze na śmieci. Miasto zrobiło też nasadzenia. Cała inwestycja kosztowała ok. 200 tys. zł.

Plac zabaw na Osiedlu Nowe Miasto  Plac zabaw na Osiedlu Nowe Miasto  Plac zabaw na Osiedlu Nowe Miasto

- Załęże

Plac zabaw na Osiedlu Załęże  Plac zabaw na Osiedlu Załęże

W 2015 r. powstało 5 nowych placów zabaw. Zbudowano je na osiedlach: Miłocin (w parku), Śródmieście (obok willi Kotowicza), Baranówka (przy ul. Starzyńskiego oraz Ofiar Katynia) oraz Pobitno (przy ul. Macha). Ponadto doposażono w urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni zewnętrznych place zabaw w Parku Sybiraków, Parku Kmity, przy ul. Chrobrego i Niedzielskiego. Zamontowano również zadaszenia przeciwsłoneczne (4 szt.) i nowe ławki (24 szt.).

Plac zabaw przy na Osiedlu Baranówka Plac zabaw przy na Osiedlu Baranówka

W 2016 r. doposażono 11 placów zabaw (teren rekreacyjny przy ul. Kustronia, ul. Macha, ul. Ossolińskich, teren rekreacyjno - sportowy przy ul. Grabskiego, Ogródek Jordanowski przy ul. Niedzielskiego/Skłodowskiej, ul. Unii Lubelskiej, ul. Letnia/Lipcowa, ul. Zimowit, ul. Miłocińska, park im. Wł. Szafera na Słocinie, ul. Starzyńskiego) oraz wybudowano 4 nowe place zabaw (ul. Kustronia, ul. Popiełuszki, ul. Plenerowa, ul. Budziwojska).

Na w/w placach zabaw zamontowano m.in.: 39 szt. urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku, 45 szt. urządzeń siłowych wraz z wykonaniem strefy użytkowania ze żwiru, 1 kpl. zestawu street workaut, 62 szt. elementów towarzyszących, 186 mb ogrodzenia, 49 mb piłkochwytów, 11 szt. lamp parkowych, 2 szt. naświetlaczy, wykonano boisko do piłki siatkowej z nawierzchni EPDM (Plenerowa), utwardzono ok. 500 m kw. terenu (kostka brukowa) oraz nasadzono 12 szt. drzew liściastych i ok. 300 szt. krzewów liściastych (Starzyńskiego). Koszt budowy i doposażenia placów zabaw w 2016 roku wyniósł ponad 1 mln zł (5 z 7 zadań realizowanych było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego).

Plac zabaw przy ul. Starzyńskiego Plac zabaw przy na Osiedlu Słocina


W 2017 r. doposażono 5 placów zabaw (ul. Plenerowa, ul. Chrobrego, ul. Rubinowa, ul. Popiełuszki, ul. Kustronia) oraz wybudowano 4 nowe place zabaw (ul. Bł. Karoliny, ul. Jarowa, ul. Dębicka, ul. Koło).
Na w/w placach zabaw zamontowano m.in. 44 szt. urządzeń zabawowych, 29 szt. urządzeń siłowych, elementy towarzyszące (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, maszty przeciwsłoneczne); wykonano boisko do koszykówki z nawierzchni poliuretanowej (Plenerowa), boisko do piłki siatkowej z nawierzchni poliuretanowej (Kustronia), place rekreacyjne, parkingi (Plenerowa, Dębicka), odwodnienie boiska, oświetlenie oraz nasadzenia. Koszt budowy i doposażenia placów zabaw w 2017 roku wyniósł 2,3 mln zł (8 z 9 zadań realizowanych było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego). 

W 2018 r. zmodernizowano i doposażono 7 placów zabaw (przy ul. Mazowieckiej, Budziwojskiej, Kustronia, Krośnieńskiej, Dębickiej, na os. Krakowska Południe i os. Miłocin). Ponadto, wybudowano mini ścieżkę zdrowia ze zjeżdżalnią talerzykową przy ul. Dębickiej, zagospodarowano park na osiedlu Miłocin oraz tereny zielone na osiedlu Krakowska Południe.
Na w/w placach zabaw zamontowano m.in. 17 szt. urządzeń zabawowych, 24 szt. urządzeń siłowych, elementy towarzyszące (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, maszty przeciwsłoneczne), wybudowano boisko do piłki plażowej.
Koszt budowy i doposażenia placów zabaw w 2018 roku wyniósł ponad 1,1 mln zł.

Plac zabaw przy ul. Budziwojskiej Plac zabaw przy ul. Mazowieckiej

W 2019 r. powstał plac zabaw przy ul. Kurpiowskiej (na os. Wilkowyja), przy ul. Kalinowej (os. Bzianka) i przy ul. Podchorążych (przekazany od Spółdzielni Mieszkaniowej).