Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Mieszkańcy Rzeszowa, obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa, uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Rzeszowie osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny.

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
Pl. Ofiar Getta 7
tel. 17 875 46 13
e-mail: usc@um.rzeszow.pl