XLII sesja Rady Miasta - 26 stycznia 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Ratuszu stanowiska komputerowego.

Kontrolowanie prywatnych posesji pod kątem przestrzegania przepisów o zakazie spalania w piecach domowych śmieci i odpadów

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców miasta dotyczącymi uciążliwości zapachowych, Prezydent Miasta Rzeszowa kierując się przepisami ustawy "Prawo ochrony środowiska" upoważnił funkcjonariuszy straży miejskiej do kontrolowania prywatnych posesji pod kątem przestrzegania przepisów o zakazie spalania w piecach domowych śmieci i odpadów.

Za nieprzestrzeganie tego zakazu grożą sankcje karne:
- kara grzywny od 20 do 5.000 zł,
- kara aresztu od 5 do 30 dni.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

inf. Maciej Kiczor
Biuro Prasowe
Urząd Miasta Rzeszowa