Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Całodobowe pogotowie techniczne kanalizacji deszczowej w Rzeszowie

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje, że wszelkie wnioski dotyczące miejskiej kanalizacji deszczowej oraz zgłoszenia awarii, niedrożności kanalizacji deszczowej itp. przyjmowane są pod numerem tel. 994 lub 17 850 96 66.