Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Urząd Miasta przyjazny osobom niesłyszącym

Osoby niesłyszące teraz łatwiej będą mogły załatwić swoje sprawy w Urzędzie Miasta. Została uruchomiona usługa tłumacza języka migowego on-line.

Brak zrozumienia języka migowego wśród urzędników z pewnością utrudniał osobom niesłyszącym załatwianie spraw urzędowych. Ten problem został już rozwiązany. W Urzędzie Miasta, z dniem 1 kwietnia 2012 r., została uruchomiona usługa tłumacza języka migowego on-line. Usługa ta opiera się na bezpośrednim dostępie on-line do wyspecjalizowanych tłumaczy języka migowego, którzy w czasie rzeczywistym tłumaczą rozmowę pomiędzy klientem, a pracownikiem Urzędu Miasta. Porozumiewanie z tłumaczem odbywa się za pomocą wideotelefonu.

Wideotelefony zostały zainstalowane w dwóch budynkach Urzędu Miasta. Przy ul. Okrzei 1, gdzie znajduje się m.in. Wydział Spraw Obywatelskich, który odpowiedzialny jest za  wyrabiane dowodów osobistych oraz przy pl. Ofiar Getta 7, gdzie znajduje się m.in. Wydział Komunikacji, w którym możemy załatwić wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów czy wyrobieniem prawa jazdy.

Ponadto, kilku pracowników Urzędu Miasta odbyło szkolenie z zakresu posługiwania się Polskim Językiem Migowym. Są to m.in. pracownicy punktów informacyjnych. Osoby te będą służyć pomocą w obsłudze wspomnianych wideotelefonów oraz  w rozmowach z osobami z ubytkiem słuchu.