Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Jakość powietrza w Rzeszowie

System monitoringu jakości powietrza

W Rzeszowie działają dwie stacje pomiarowe: przy ul. Rejtana oraz przy ul. Asnyka/Piłsudskiego.

Mapa monitoringu jakości powietrza ze stacjami z zaznaczeniem indeksu jakości powietrza znajduje sie pod adresem: https://stacje.wios.rzeszow.pl/

Komunikaty dla alergików

Pracownicy Zakładu Monitoringu Środowiska Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzą całoroczny monitoring alergennych ziaren pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu. Stacja monitoringu zlokalizowana jest na dachu budynku A2 UR przy ul. Kopisto i działa nieprzerwanie od 1997 r.

Komunikaty dla alergików wraz z prognozą zagrożenia alergennym pyłkiem będą pojawiały się na stronie internetowej co tydzień od lutego do października.

Zobacz aktualny komunikat dla alergików.