Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa

Dzwoniąc na infolinię Urzędu Miasta Rzeszowa można uzyskać niezbędne i podstawowe informacje o procedurach oraz obowiązujących formularzach przy załatwianiu spraw we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostkach organizacyjnych miasta. Pod jednym numerem otrzymasz informacje o miejscu złożenia wniosku, przewidywanym terminie wydania decyzji lub stanie załatwianej sprawy oraz obowiązujących opłatach.

W tym informacje z zakresu m.in:

 • prawo jazdy, rejestracja pojazdu,
 • zameldowanie/wymeldowanie,
 • dowód osobisty,
 • zgłoszenie urodzenia dziecka,
 • akty stanu cywilnego,
 • podatki,
 • stypendia szkolne,
 • karta Rodzina Wielodzietna 3+, Rodzina Zastępcza, karta Dużej Rodziny, Rodzina 500+, Dobry Start,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • rejestracja, zawieszenie, zmiana, wznowienie i wykreślenie działalności gospodarczej,
 • mapy, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,
 • pozwolenie na budowę i rozbiórkę,
 • wywóz, harmonogram i opłaty za odpady,
 • imprezy kulturalno-sportowe, …. itp.

Numer 1 77 88 99 00 dostępny jest w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz w środy od godz. 7.30 do godz. 17.00).

Infolinia UM Rzeszowa
Infolinia UM Rzeszowa