Rzeszów bardziej dostępny - nowe inwestycje komunikacyjne

Ogromnym atutem Rzeszowa jest dogodne położenie na transeuropejskich szlakach komunikacyjnych. Tu krzyżują się: międzynarodowa trasa E-40 Drezno - Kijów oraz drogi krajowe nr 9 i 19, umożliwiające najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Przez Rzeszów prowadzi również magistrala kolejowa E-30, mająca międzynarodowe znaczenie gospodarcze.

Rzeszów wciąż utrwala swoją pozycję ośrodka metropolitalnego południowo-wschodniej Polski – od 2006 roku miasto powiększa się corocznie o sąsiednie sołectwa. Łącznie, w ostatnich latach, terytorium Rzeszowa zostało zwiększone ponad dwukrotnie. Liczba ludności miasta wzrosła ze 159 do 195 tysięcy, powierzchnia – z 53,69 do 126 km kw.

Dynamiczny rozwój miasto zawdzięcza również strategicznym inwestycjom komunikacyjnym - rozbudowie terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, budowie przebiegającej w rejonie lotniska autostrady A4 oraz biegnącej z północy na południe kraju drogi ekspresowej S19 mają duży wpływ na wszechstronny rozwój miasta.

Rzeszów, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, posiada trzy węzły autostradowe – wschodni, centralny i zachodni. Miasto Rzeszów wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowało budowę drogi łączącej wschodni węzeł autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 4. W ramach tej inwestycji Miasto wybudowało odcinek drogi o długości 2,5 km, przebiegający od Ronda im. Jacka Kuronia do granic miasta. Zadanie to było przedmiotem projektu realizowanego przy finansowym wsparciu UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Realizacja inwestycji miejskich o znaczeniu strategicznym nie byłaby możliwa, gdyby nie wzrost budżetu Miasta Rzeszowa, który w ostatnich dziesięciu latach powiększył się o ponad miliard złotych. Natomiast w ciągu ostatnich 20 lat Rzeszów zrealizował zadania inwestycyjne o wartości ponad 2,5 mld zł. Finansowe wsparcie Unii Europejskiej umożliwiło realizację wielu ważnych dla miasta projektów. Rzeszów może się poszczycić jednym z najwyższych w kraju współczynników pozyskanych środków unijnych. 

Przebiegająca przez Rzeszów droga ekspresowa S19 jest częścią korytarza transeuropejskiego Via Carpatia, łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Polski odcinek szlaku Via Carpatia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Odcinek ten ma długość prawie 600 km. W październiku 2006 roku podpisana została Deklaracja Łańcucka, powołująca do życia międzynarodową platformę współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji szlaku Via Carpatia. Deklarację podpisali ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Dwa lata później do inicjatywy przystąpiły kolejne trzy państwa – Bułgaria, Grecja i Rumunia. Celem sformalizowania przystąpienia do projektu tych państw jest spotkanie w Rzeszowie, w którym uczestniczą przedstawiciele rządów Bułgarii, Grecji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski oraz reprezentanci Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 

13 grudnia 2013 r. został oddany do użytku kolejny fragment trasy S19. Ma on około 4 kilometry długości - od węzła autostradowego Rzeszów Zachód do węzła Świlcza zlokalizowanego na krajowej "czwórce". Po jego oddaniu ruch tranzytowy z północy na zachód może teraz omijać Rzeszów. Kierowcy jadący autostradą A4 mogą z niej zjechać na węźle autostradowym Rzeszów Zachód i dalej oddanym do ruchu odcinkiem S19 dojechać do krajowej "czwórki" w Świlczy. Z kolei kierowcy jadący DK4 mogą odcinkiem S19 dojechać poprzez węzeł Rzeszów Zachód do autostrady A4.

W październiku 2015 r. zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji, które usprawniła komunikację w mieście - „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok” o wartości 183 mln zł. Nowobudowana trasa ma 2 km, natomiast długość samego mostu to 480 m. Jest to najdłuższy most w naszym mieście.

19 grudnia 2017 roku miasto zakończyło przebudowę ostatniego odcinka al. Sikorskiego - od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta i gminy Tyczyn. Droga została poszerzona do czterech pasów ruchu, położono na nim nową nawierzchnię, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie, oświetlenie. Inwestycja usprawni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Rzeszowa w kierunku południowo-wschodnim.

Zakończyła się także budowa kolejnego odcinka drogi szybkiego ruchu S19. Firma Eurovia przedłużyła wybudowany wcześniej odcinek ekspresówki o 6,3 km, od węzła "Rzeszów Świlcza" do węzła drogowego "Rzeszów Południe". Od tego węzła do ul. Podkarpackiej w Rzeszowie powstał (7 grudnia 2017 r.) już kolejny prawie 4-kilometrowy odcinek drogi, którego budowę sfinansowało wspólnie miasto i marszałek województwa. Jest to dalsze przedłużenie autostradowej obwodnicy Rzeszowa, które odciąży miasto od ruchu tranzytowego.

15 grudnia 2018 r. zakończono rozbudowę ul. Podkarpacka na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa oraz wybudowano nową drogę w Rzeszowie (23 maja 2019 r.) na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej, która odciąży centrum i przyczyni się do usprawnienie ruchu w północnej części miasta.

Obecnie trwają działania zmierzające do budowy Wisłokostrady - drogi, która połączyć ma al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą. Jej częścią będzie oddana do użytku 2017 r. droga, która obecnie jest tylko dojazdem do targowiska nad Wisłokiem (ul. Gen. Dworaka). Przyszła droga będzie miała ponad 2 km długości, jej częścią prawdopodobnie będzie estakada, dzięki której trasa będzie omijała osuwisko w rejonie ul. Konfederatów Barskich oraz wiadukt nad torami. Przyszła droga z ul. Ciepłowniczą będzie łączyć się przed mostem Załęskim, który zostanie rozbudowany o drugą część oraz poszerzona o dwa pasy ruchu ma być także ul. Gen. Maczka. Dzięki Wisłokostradzie odciążone z ruchu samochodowego ma być centrum Rzeszowa - al. Piłsudskiego i Wiadukt Tarnobrzeski.

W 2021 roku rozpocznie się przebudowa prawie kilometrowego odcinka ulicy ul. Warszawskiej, od dawnej granicy Rzeszowa i Miłocina do obecnej granicy z gminą Głogów Małopolski. Została już wykonana dokumentacja projektowa inwestycji, gotowa jest decyzja środowiskowa.

Układ komunikacyjny Rzeszowa
Układ komunikacyjny Rzeszowa
Ostatni rozbudowany odcinek ul. Sikorskiego
Ostatni rozbudowany odcinek ul. Sikorskiego
Droga od węzła Rzeszów Południe - S19 do skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty
Droga od węzła Rzeszów Południe - S19 do skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty
Ul. Podkarpacka
Ul. Podkarpacka
Droga krajowa łącząca obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4
Droga krajowa łącząca obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4
Most im. T. Mazowieckiego
Most im. T. Mazowieckiego
Droga łącząca ul. Lubelską z Warszawską, fot. T. Poźniak
Droga łącząca ul. Lubelską z Warszawską, fot. T. Poźniak