Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

2010 rok

  • Nowy Orlik na Słocinie

  • Wybudowano kanał ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa

  • Wybudowano nową szkołę w dzielnicy Załęże

  • Utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim

  • Wybudowanie nowej hali sportowej przy IV LO

  • Wybudowano budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

  • Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej

  • Otwarcie nowego Domu Kultury w Białej