Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

2014 rok

  • Nowy Dom Kultury na Zalesiu

  • Zmodernizowane placówki pomocy społecznej w Rzeszowie

  • Wyremontowana ul. Strażacka

  • Wybudowana hala sportowa w Budziwoju

  • Wybudowany nowoczesny dirtpark na Podpromiu

  • Przebudowana ulica Potockiego na Załężu

  • Rozbudowana ulica Zawiszy

  • Wybudowanie węzła komunikacyjnego aleja Wyzwolenia - ulica Warszawska

  • Rozbudowana ul. Kardynała Wojtyły na Osiedlu Biała