2016 rok

Rozbudowana ul. Sulikowskiego

10 czerwca 2016 r. nastąpiło uroczyste zakończenie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ul. Sulikowskiego". Inwestycja była realizowana od września 2015 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie.

Zakres robót obejmował: budowę drogi o długości 160 m, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego z energooszczędnymi oprawami typu LED, przebudowę gazociągu. Wykonano również nasadzenia zieleni.

Zrealizowana inwestycja będzie służyć usprawnieniu połączeń komunikacyjnych w rejonie ulic Sulikowskiego i Rocha, a także poprawie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych oraz ułatwieniu im dostępu do sieci komunikacyjnej miasta.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad pół miliona złotych.

Prezydent przemawia podczas otwarcia ul. Sulikowskiego
Prezydent przemawia podczas otwarcia ul. Sulikowskiego
Przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości
Przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości
Ul. Sulikowskiego
Ul. Sulikowskiego