Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

2018 rok

  • Przebudowana ulica Kościuszki

  • Rozbudowana ulica Panoramiczna

  • Wybudowany Dworzec Komunikacji Lokalnej w Rzeszowie

  • Zrewitalizowany park i nowy plac zabaw na Osiedlu Miłocin

  • Plac zabaw przy ul. Mazowieckiej

  • Nowe boisko piłkarskie na Nowym Mieście

  • Ulica Podgórska do nowo budowanych osiedli mieszkaniowych

  • Nowa droga na Osiedlu Franciszka Kotuli

  • Rondo im. Gen. Meriana C. Coopera

  • Przebudowane baseny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji