2018 rok

  • Przebudowana ulica Kościuszki

  • Rozbudowana ulica Panoramiczna

  • Wybudowany Dworzec Komunikacji Lokalnej w Rzeszowie

  • Zrewitalizowany park i nowy plac zabaw na Osiedlu Miłocin

  • Plac zabaw przy ul. Mazowieckiej

Strona 1 z 2