1

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZESZOWA
STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO
35-061 Rzeszów, ul. Słoneczna 2
tel. 17 853 44 46, 17 862 28 07
www.echo.erzeszow.pl

SKŁAD ZARZĄDU:

Przewodniczący - Henryk Pietrzak
Wiceprzewodniczący - Józef Kanik i Stanisław Ząbek
Skarbnik - Krzysztof Kadłuczko
Sekretarz - Zbigniew Rybarski i Roman Małek
Członkowie - Bogusław Kotula, Roman Małek, Stanisław Rusznica, Alicja Trzyna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Bolesław Pezdan

STATUTOWE CELE TOWARZYSTWA

 1. Szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenie Rzeszowa i regionu w różnych jej formach i kierunkach.
 2. Inicjowanie, popieranie i krzewienie nauki i kultury.
 3. Włączanie mieszkańców do współdziałania na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta.
 4. Krzewienie oraz popularyzacja wiedzy o mieście i regionie.
 5. Rozwijanie i popieranie badań naukowych, dotyczących przeszłości i teraźniejszości.
 6. Ochrona zabytków oraz pamiątek na terenie miasta.
 7. Podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw, mających na celu aktywizację społeczno-kulturalną i zawodową mieszkańców miasta.

WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RZESZOWA

SERIA "RESOVIANA"

 1. Witold Szymczyk - Ku Niepodległej 1914-1918, Rzeszów 1988
 2. Jadwiga Hoff - Stary Cmentarz w Rzeszowie, Rzeszów 1989
 3. Jerzy Majka - Wrzesień 1939 r. w Rzeszowie Rzeszów 1989
 4. Juliusz Petrus - Jak Rzeszów został siedzibą województwa, Rzeszów 1989
 5. Małgorzata Jarosińska - Cmentarz Pobiciński, Rzeszów 1992
 6. Andrzej Piątek - Leopold Lis-Kula - Dzieje Pomnika w Rzeszowie, Rzeszów 1993
 7. Roman Przepióra - Lotnicze miasta początki, Rzeszów 1997
 8. Andrzej Bonusiak - Rzeszowianie na przestrzeni dziejów, Rzeszów 1998
 9. Adam Przyboś - Wspomnienia rzeszowianina (1906-1939), Rzeszów 1999
 10. Edyta Czop, Andrzej Bonusiak - Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 1979-1999, Rzeszów
 11. Zdzisław Daraż - Rzeszowskie Osiedla
 12. Józef Kanik Ludzie zasłużeni

KALENDARZE

 1. Rzeszów 1994 - Kalendarz pocztówkowy
 2. Rzeszów 1995 - Stary Rzeszów w grafice Bolesława Kiernasa
 3. Rzeszów 1996 - Rzeszów Nasze Miasto
 4. Rzeszów 1997 - Rzeszów w obiektywie Ireny Gałuszki
 5. Rzeszów 1998 - Dawny Rzeszów
 6. Rzeszów 1999 - Rzeszów Nocą
 7. Rzeszów 2000 - Rzeszów Nowoczesny
 8. Rzeszów 2001 - Kultura w Rzeszowie
 9. Rzeszów 2004 - Rzeszów w dawnej pocztówce 

CZASOPISMO "Echo Rzeszowa" 

Pierwszy numer - "Echa Rzeszowa" czasopisma mieszkańców miasta, wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, ukazał się w lutym 1996 roku. Była to odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie rynku prasowego na tytuł poruszający problematykę regionalną, zajmujący się miastem oraz jego najbliższą okolicą i ich problemami. Do tej pory ukazały się 228 numery "Echa Rzeszowa", ukazujące się z reguły w cyklu miesięcznym, w objętości od 8 do 16 stron. "Echo Rzeszowa" nie jest dotowane i utrzymuje się na rynku wydawniczym głównie dzięki reklamodawcom. Głównym zadaniem zespołu, który redaguje to czasopismo, aktualnie w skladzie: Józef Kanik, Bogdan Kotula, Roman Małek, Stanisław Rusznica, Marian Ważny, Ryszard Zatorski jest realizacja celów statutowych TPRz, tj. promowanie miasta i regionu oraz popularyzacji historii Rzeszowa, jego dorobku kulturalnego, gospodarczego i społecznego w mieście.

ADRES REDAKCJI:
"Echo Rzeszowa", 35-061 Rzeszów, ul. Słoneczna 2, tel. 17 85 34 446, 17 86 22 2807 wewn. 39, faks 17 86 62 2055.
Przygotowanie do druku, skład i łamanie: Cyfrodruk Rzeszów
Naświetlanie i druk: Geokart-International Krasne 178 A.
STAŁA STRONA INTERNETOWA www.echo.erzeszow.pl 

 Zapraszamy do współpracy z Towarzystwem na płaszczyźnie naszego statutu. Oczekujemy na ciekawe propozycje na stronie internetowej Echa Rzeszowa, za pośrednictwem internetowego forum.

Henryk Pietrzak

logo Towarzystwa
logo Towarzystwa