1

Teatr im. Wandy Siemaszkowej

W pejzażu Rzeszowa i regionu ważną rolę kulturotwórczą pełnią: Państwowy Teatr im. Wandy Siemaszkowej oraz powstały pod koniec 1999 r. Teatr "Maska".

Teatr im. Wandy Siemaszkowej - pierwszy profesjonalny teatr dramatyczny w Rzeszowie został założony w 1944 roku jako Teatr Narodowy. Obecny budynek teatralny to dawny gmach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", wzniesiony w latach 1890-1900. Pod kierownictwem wybitnej aktorki i reżyserki - Wandy Siemaszkowej debiutują na jego scenie tak znakomici artyści jak: Kazimierz Dejmek, Adam Hanuszkiewicz, Ignacy Machowski. Siedziba Teatru mieści się na zabytkowym budynku Towarzystwa "Sokół", w którym miało miejsce ważne, historyczne wydarzenie: w 1895 roku zostało założone Stronnictwo Ludowe, pierwsza w Polsce partia chłopska.

Dzień dzisiejszy Teatru, to praca prawie 100-osobowego zespołu techników, administracji, obsługi sceny, a w tym prawie 30-osobowego zespołu aktorów, wystawiającego w ciągu sezonu około 400 spektakli dla prawie 70 tys. widzów. Teatr dysponuje trzema scenami: "Dużą", "Kameralną" i "Na Zamku", na które przygotowuje 7-9 premier w sezonie. Ze względu na fakt, iż Teatr rzeszowski jest jedynym z nielicznych teatrów dramatycznych działających na terenie województwa, jego repertuar stara się uwzględnić gusty i potrzeby wielu grup społecznych, prowadząc ze swoją publicznością nieustający nieustający dialog. Wystawiana jest klasyka polska, obca, dramat współczesny oraz literatura dziecięca. Inscenizując Szekspira, Moliera, Calderona, Dostojewskiego, Bułhakowa, Steinbecka, Wyspiańskiego czy Witkacego, teatr nie unika także farsy, np.: Ayckebourne'a czy Frayn'a.

Rzeszowski teatr jest organizatorem dwóch ogólnopolskich przeglądów teatralnych – Rzeszowskich Spotkań Teatralnych (od 2014 roku w formule Festiwal Nowego Teatru) i Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych oraz konkursu o zasięgu międzynarodowym – Biennale Plakatu Teatralnego. Dzięki festiwalom przez deski rzeszowskiej sceny przechodzą w każdym sezonie dziesiątki najwybitniejszych polskich aktorów grających w spektaklach wybitnych reżyserów z takich teatrów jak: Stary z Krakowa, Wybrzeże z Gdańska, Współczesny, Ateneum czy Powszechny z Warszawy.

Osobną formę działalności Teatru jest praca edukacyjna, w której aktorzy rzeszowskiej sceny, poprzez programy teatralne dla dzieci i młodzieży, przygotowują od najmłodszych lat przyszłych widzów teatralnych. Współpraca teatru z instytucjami dobroczynnymi zaowocowała także wystawami oraz aukcjami prac najwybitniejszych polskich malarzy, grafików, rzeźbiarzy i rysowników.

Adres:
ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów
tel. centrala: 17 85 320 01
tel./fax 17 850 75 50
http://www.teatr-rzeszow.pl

Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Teatr im. Wandy Siemaszkowej