1

Komunikat dla rzeszowskich firm, prowadzących działalność o charakterze promocyjno - rozrywkowym

W związku z koniecznością zapewnienia pełnego bezpieczeństwa ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej w obrębie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o. o., prosimy wszystkie podmioty z terenu administracyjnego Miasta Rzeszowa, zajmujące się działalnością o charakterze promocyjno – rozrywkowym z wykorzystaniem balonów wolnych napełnianych helem, lampionów, pokazów sztucznych ogni i emisji silnych źródeł światła o obligatoryjne zgłaszanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej faktu organizacji imprez z wykorzystaniem wspomnianych elementów i uzyskiwanie adekwatnych zezwoleń.

Procedura uzyskiwania zezwolenia wraz ze stosownym wnioskiem i wymaganymi formularzami została zamieszczona na stronie internetowej Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o. o. w zakładce „informacje dodatkowe”.

Podstawą prawną powyższych działań jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego. Zgodnie z treścią załącznika 11 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (rozdział 2 pkt. 2 .18) działania mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego państwa, czy też nad pełnym morzem, podlegają koordynowaniu z właściwymi władzami służby ruchu lotniczego.

W przypadku dokonywania wspomnianych zgłoszeń według procedur zamieszczonych na stronie internetowej Portu Lotniczego, prosimy również o przesyłanie wypełnionych stosownych wniosków do Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego na adres e-mail: dprze@rzeszowairport.pl lub na numer faksu: 17 852 54 12.