1

Opowiadania Antykwaryczne

Wirtualna wersja niewielkiego, choć stale rozbudowywanego muzeum wyjątkowych przedmiotów. Prezentuje i popularyzuje unikatowe kolekcje przedmiotów oraz ich historię.

Strona w części zawiera także mało znane tematy związane z Rzeszowem.
http://www.antykwaryczne.pl