1

Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego

Al. Rejtana 16c pok. 013
35-959 Rzeszów
tel.: 17 872 12 71
https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-ogolnouczelniane/muzeum

Muzeum ma w swych zbiorach około 7 000 eksponatów. Są to pamiątki dotyczące dziejów Uniwersytetu oraz trzech Uczelni: Filii Akademii Rolniczej w Rzeszowie, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Muzeum posiada też eksponaty dotyczące życia naukowego na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Część zbiorów stanowią materiały zgromadzone przez Muzeum Oświaty, a pozyskane przez pracowników Instytutu Pedagogiki oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR, między innymi książki pochodzące z XIX i początków XX w.

Korzystanie ze zbiorów: wtorek - czwartek w godz. 10 - 13 (możliwy inny termin po uzgodnieniu telefonicznym)