1

Muzeum Diecezjalne

Muzeum Diecezjalne to instytucja kościelna założona w 1997 roku przez biskupa Kazimierza Górnego. Zostało oficjalnie otwarte 22 września 1998 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Rzeszowie. Zbiory to dzieła sztuki sakralnej, które wyszły z użycia, jednak ze względu na wiek diecezji większość eksponatów z jej terenu znajduje się w muzeach przemyskim i tarnowskim.

Kolekcja, która tworz obecnie ekspozycję stałą to zabytki rzeźby drewnianej przekazane z drewnianych kościołów parafialnych w Lublii, Sławęcinie, Łężynach, Bieczu czy Trzcianie. W ekspozycji muzeum diecezjalnego znajdują się również zabytki sztuki cerkiewnej. Część ekspozycji stanowi dział rzemiosła artystycznego. Sztukę użykową 2 poł. XIX w. reprezentują 2 brązowe lichtarze, ofiarowane z kościoła parafialnego w Bieczu oraz neorokokowy lichtarz, dar ks. Pałęgi.

ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
tel. 17 853 56 53
http://www.diecezja.rzeszow.pl/category/struktura/instytucje/muzem/

Muzeum diecezjalne
Muzeum diecezjalne