Ludzie kultury

Irena Gałuszka

Irena Gałuszka - polska artystka fotograf (ur. 13 czerwca 1949 w Smolcu, powiat wrocławski). Do ukończenia szkoły średniej mieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 1967 - 1972 studiowała na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1969 roku po raz pierwszy wyróżniono jej fotografie w studenckim konkursie fotograficznym My Wrocławianie.

Od 1972 roku związana z rzeszowskim środowiskiem fotograficznym, mieszka i tworzy w Rzeszowie. Miejsce szczególne w jej twórczości zajmuje fotografia krajobrazowa, fotografia kreacyjna, fotografia portretowa oraz fotografia reportażowa.

Założycielka (1992 r.) i wieloletni dyrektor (do grudnia 2017 r.) Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. W latach 1980 -1992 pełniła funkcję Prezesa Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego. W tym czasie była głównym organizatorem wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim m.in.: pleneru Łańcut-Medynia (1984), warsztatów Oświetlenie w fotografii (1990), pięciu edycji konkursu fotograficznego Biennale Dziecko (1979-1987). Brała udział w ponad 60 ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach fotograficznych (ponad 30 nagród), jest autorką 18 wystaw indywidualnych.

W 1993 roku założyła Galerię Debiuty – w 71 wystawach 620 autorów zaprezentowało ponad 2700 prac. W 1996 roku została przyjęta do grona ZPAF.

Irena Gałuszka została uhonorowana Nagrodą Miasta Rzeszowa I stopnia w dziedzinie Kultury i Sztuki za 2006 rok za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz ogromny dorobek na rzecz upowszechniania i popularyzacji sztuki fotografii wśród mieszkańców Rzeszowa. Za pracę na rzecz fotografii i twórczość fotograficzną - w 1988 roku otrzymała Dyplom Honorowy Ministerstwa Kultury i Sztuki, w 2004 roku Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego, Złoty Krzyż Zasługi (2005).

Obecnie na emeryturze, ale wciąż fotografuje uwieczniając na fotografiach nie tylko otaczającą rzeczywistość, ale światło dnia, które dostrzegane jest tylko przez prawdziwych artystów.

Irena Gałuszka