Ludzie kultury

Zdzisław Daraż

Zdzisław Daraż mgr historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat Nagrody I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie bibliotekarstwa. Rzeszowianin z wyboru w całym okresie pracy zawodowej związany z Rzeszowem. Swój czas pracy poświecił wychowaniu, oświacie i kulturze, Autor 4 książek „Obiekty biblioteczne”, ”Absolwenci” ,”Ogniska za Sanem”, ”Zawierucha nad Sanem”.

Publicysta - popularyzował Rzeszów w prasie krajowej regionalnej i lokalnej. Bibliografia jego artykułów obejmuje ponad 200 pozycji. Przewodniczył Komitetowi Redakcyjnemu Bibliografia Rzeszowszczyzny. Aktualnie przewodniczy serii ”Resoviana” wydawanej przez TPRz w której ukazało się 30 pozycji. Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Profile”, oraz członkiem Rady Programowej Rzeszowskiego Ośrodka TVP.

17 lat był redaktorem naczelnym „Echa Rzeszowa”. Ponad 20 lat przewodniczył Towarzystwu Przyjaciół Rzeszowa. Radny RM Rzeszowa w 4 kadencjach. Odznaczony licznymi odznakami medalami i orderami, w 2005 roku otrzymał od Prezydenta RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz medal Ministra Kultury Gloria Artis.

Obecnie przewodniczy nowopowstałemu Stowarzyszeniu Miłośników Rzeszowa.

Zbigniew Daraż