Ludzie kultury

Janusz Chojecki

Janusz Chojecki od 2000 r. jest zastępcą ds. programowych dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.

W latach 1999, 2002 i 2005 był dyrektorem artystycznym Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, gdzie od 1980 r. pracował jako choreograf. Reżyserował koncerty galowe II Kongresu Polonii i Polaków z Zagranicy; Warszawa - Kraków 2001. 

W 2000 r. z Filharmonią w Calgary przygotował koncert "2000 steps and notes from Poland". W latach 1980-2000 stworzył i prowadził artystycznie Teatr Tańca Polskiego "Wisłok" Filii UMCS w Rzeszowie, gdzie wystawił autorskie programy: "Wesele w Ojcowie - inaczej", "Nad Wisłą się Urodziłem", "Kulig-czyli Polskie Zapusty". Założył zespoły "Mały Wisłok" i "Tańcząca Ósemka", z którymi zdobył tytuł "Mistrz Naprawdę Polski", Siedlce'97.

W latach 1987, 1992, 1995, 1998 pracował w Brazylii z zespołem "Jupem" w Erechim, z którym zdobył "Grand Prix" na festiwalu Rzeszów'99. Pracował we Francji w Rombas z zespołem "Krokus"(1978, 1982, 1985, 1986, 1989), gdzie między innymi opracował widowisko "Kolęda Huculska"; oraz na Ukrainie, w Kołomyi, z zespołem "Pokucie" (1988). 

Współpracował z teatrami "Maska", "Miniatura", "Morcinek". "Ludowa Szopka Polska", "Czary Pana Twardowskiego", "Turoń" to niektóre spektakle, do których tworzył choreografię. 

Reżyserował Międzynarodowy Festiwal Studenckich Zespołów Folklorystycznych Sosnowiec'84 i '85 - z autorskim "Międzynarodowym Koncertem Muzyki Ludowej" - oraz Koncert Galowy Studenckich Zespołów Folklorystycznych na festiwalu FAMA'84 w Świnoujściu. 

Choreograf (asystent Bożeny Niżańskiej) w ZPiT "Bandoska" i "Uśmiech" w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (1979-1985). 

W latach 1980-85 kończy studia taneczne w Poznaniu - kurs III stopnia, specjalizacja taniec ludowy. Kształci się pod okiem wybitnych fachowców, m.in. etnochoreolog Mirosławy Bobrowskiej - prowadzącej kurs, Hanny Chojnackiej, Roderyka Langego, Henryka Tomaszewskiego, profesora Mariana Wieczystego. 

Ukończył fizykę na uniwersytecie w Lublinie, gdzie w latach 1972-1979 tańczył w Zespole Tańca Ludowego UMCS i współpracował z jego choreografem Stanisławem Leszczyńskim. Brał czynny udział w organizowanym przez UMCS Polonijnym Centrum dla instruktorów tańca ludowego. 

W 1980 r. współtworzył Ogólnopolską Radę Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca (obecnie Polskie Akademickie Stowarzyszenie Folklorystyczne), gdzie przez szereg lat organizował szkolenia dla kadry artystycznej studenckich zespołów. 

W latach szkolnych (1964-1972), jako tancerz w zespole "Podlasie" w Siedlcach, był uczniem Józefiny Buczyńskiej. 

Jest autorem książki "Kulig - czyli Polskie Zapusty", wydanej przez Polską Sekcję CIOFF.