Ludzie kultury

Jerzy Dynia

Urodził się na kresach wschodnich, w Stanisławowie. Od lat 50 jest związany z Rzeszowem. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego, Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej II st. w Rzeszowie oraz Wydziału Pedagogiki Instrumentalnej Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest człowiekiem o szerokich zainteresowaniach. Przez kilkanaście lat był liderem rozrywkowego zespołu muzycznego. Prowadził również klasę saksofonu w rzeszowskiej PSM. W 1977 roku zafascynowało go dziennikarstwo. Przez 17 lat był redaktorem muzycznym Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie, z czego, przez ostatnie 4 lata pracy w tej placówce, szefem redakcji muzycznej.

W drugiej połowie lat 80’ był dyrektorem naczelnym Państwowej Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie. W 1989 roku rozpoczął pracę w Oddziale TVP w Rzeszowie zajmując się tematyką kulturalną, w szczególności muzyczną. Przez 7 lat realizował cotygodniowy cykl programów muzycznych PROMOCJE MŁODYCH MUZYKÓW, w których prezentował najzdolniejszych uczniów szkół muzycznych Podkarpacia. Był autorem telewizyjnych magazynów kulturalnych, programów o muzycznych festiwalach i koncertach symfonicznych w Rzeszowie i w regionie. Jednocześnie jako jedyny dziennikarz w kraju, od 1992 roku systematycznie realizuje cotygodniowy cykl programów SPOTKANIE Z FOLKLOREM oraz od kilku lat MAPA FOLKLORU PODKARPACIA prezentujących polski i regionalny folklor. Nie przerwał tej działalności po przejściu na emeryturę. Za tę działalność otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga i dwukrotnie regionalne nagrody im. F.Kotuli. Okresowo sprawował pieczę muzyczną nad zespołami pieśni i tańca BANDOSKA, RZECHY oraz OSTROWIACY.

Jest również członkiem grupy ekspertów międzynarodowego stowarzyszenia folklorystycznego C.I.O.F.F. Od lat zasiada w różnych gremiach jurorów, międzynarodowych, ogólnopolskich oraz regionalnych muzycznych festiwali, konkursów i przeglądów. Mimo przejścia na emeryturę jest nadal czynny zawodowo. Jest członkiem zarządu Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego, a także koncertującym muzykiem uprawiającym muzykę jazzową. Za swoją wszechstronną, skupioną na regionie Polski południowo-wschodniej działalność na rzecz kultury, otrzymał nagrodę marszałka województwa podkarpackiego, nagrodę Miasta Rzeszowa (2001 r.), nagrodę ALIANZ w dziedzinie Kultura-Nauka-Media oraz wysokie odznaczenia państwowe.

W maju 2009 roku otrzymał Srebrny Medal ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS, zaś w listopadzie Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Stanisława.

Od roku akademickiego 2008/2009 wykładał przez 4 lata przedmiot POLSKI FOLKLOR MUZYCZNY na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, będącego filią krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Od kilku lat jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie polskich tańców ludowych na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także na Studium Choreograficznym dla polonijnych instruktorów tańca organizowanym przez Wspólnotę Polską.

W czerwcu 2010 roku ukazała się książka autorstwa Jerzego Dyni „RZESZÓW z MOJEJ LOŻY”, będąca zbiorem felietonów jakie ukazywały się w ciągu 8 lat na łamach społeczno-kulturalnego miesięcznika ECHA RZESZOWA. Część druga ukazała się w roku w roku 2015. Natomiast zbiór felietonów na łamach miesięcznika NASZ DOM RZESZÓW ukazał się pod tytułem „MUZYCZNE KLIMATY” w roku 2017.

Jest również autorem wydanego w roku 2015 staraniem Polskiej Sekcji CIOFF w Warszawie zbioru melodii ludowych MUZYKA WIEJSKICH KAPEL z PODKARPACIA. Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa ukazał się w roku 2012 opracowany przez Jerzego Dynię zbiór ZAKOCHANI w RZESZOWIEI, zawierający nuty i teksty piosenek mówiących o mieście. Zapoczątkowało to w Rzeszowie organizowanie dorocznych koncertów, podczas których wykonywane są wyłącznie piosenki o tym mieście.

Jerzy Dynia