Ludzie kultury

Ryszard Dudek

Ryszard Dudek urodził się w Połomii koło Rzeszowa w 1947 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a studia malarskie w Krakowie (Wydział Malarstwa ASP, praca dyplomowa u Czesława Rzepińskiego). Od 1972 mieszka w Rzeszowie. Był wieloletnim nauczycielem rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Od 2006 do 2017 r. pełnił funkcję dyrektora BWA w Rzeszowie. 

Za swoją twórczość został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi RP. W 2009 roku otrzymał Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia artystyczne. W roku 2013 otrzymał medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

W swoich dziełach prezentuje "klasyczną" formułę nowoczesnego malarstwa. Jego obrazy cieszą się wielkim zainteresowaniem widzów i kolekcjonerów sztuki. Brał udział między innymi w prestiżowych wystawach w Czechosłowacji i wielokrotnie w Niemczech.

Jest laureatem wyróżnień i nagród w konkursach lokalnych, krajowych i zagranicznych. Zorganizował 28 indywidualnych wystaw swojej twórczości, uczestniczył w ok. 200. wystawach zbiorowych. Prace malarskie Ryszarda Dudka znajdują się w zbiorach w Polsce, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Monako, Litwy, Japonii, Austrii, Szwajcarii, Grecji, Finlandii, Korei Południowej.

Jacek Kawałek, historyk sztuki, pisze o Ryszardzie Dudku: "uprawia malarstwo sztalugowe o charakterze figuralnym (martwe natury, portrety, akty, pejzaże) i metaforycznym, zbliżone do abstrakcji. Nawiązuje do kolorystycznego nurtu w malarstwie XIX i XX stulecia, a szczególnie do tradycji polskiego koloryzmu okresu międzywojennego. Zgodnie z założeniami tego nurtu wzbogaca kompozycję, skalę chromatyczną oraz ekspresyjną warstwę obrazu o nowe wartości. Konstruuje dynamiczne harmonie malarskie podsumowując w jednym obrazie doświadczenia wieloletniej praktyki. Malarska materia jego obrazów stanowi syntezę chromatycznego ekwiwalentu realnej rzeczywistości oraz plam barwnych, refleksów świetlnych i faktur przejętych z malarstwa gestu, ekspresjonizmu abstrakcyjnego i abstrakcji pomalarskiej."

Obecnie na emeryturze, ale wciąż tworzy i zaskakuje artystycznymi poszukiwaniami, sięgającymi do najdalszych zakamarków ludzkiej wyobraźni.

Ryszard Dudek