Ludzie kultury

Czesław Drąg

Urodzony 14 listopada 1949 roku w Rzeszowie. Magister pedagogiki kulturalno-oświatowej WSP Rzeszów. Od 20 lat, pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, obecnie na stanowisku Kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami.
Pomysłodawca i inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych w Rzeszowie i na terenie Podkarpacia, m. in; Parady Straży Wielkanocnych - Turki, Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej, Spotkania Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora, Podkarpackiej Izby Poetów.
Aktywny realizator imprez folklorystycznych na terenie Rzeszowa ukazujących mieszkańcom miasta piękno ludowych zespołów śpiewaczych i kapel regionalnych. Członek - współzałożyciel Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło.
Bibliofil - posiadacz największej w Polsce kolekcji wydań epopei narodowej „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, prezentujący swe zbiory w szkołach i placówkach kulturalnych Rzeszowa.
Konferansjer ambitnych imprez kulturalno - rekreacyjnych. Juror wielu konkursów przeglądów  folklorystycznych w całym regionie. Laureat nagrody im. Franciszka Kotuli - 1 stopnia w roku 2002.

Czesław Drąg