Wojewódzki Dom Kultury

ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów
tel. 017 853 52 57
http://www.wdk.podkarpackie.pl/

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest jedną z najdłużej istniejących w regionie instytucji kultury i działa już od 60 lat. Tu rozpoczynały swą działalność renomowane dziś instytucje artystyczne, związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne, tutaj rodziły się pomysły wielu imprez i działań zarówno lokalnych jak i tych wykraczających poza granice miasta, województwa, a także kraju, które do dziś wpływają na wizerunek kulturalny Rzeszowa i naszego województwa.

Żywa jeszcze w regionie tradycja i bogata kultura ludowa ciągle inspiruje działalność WDK. Z potrzeby kultywowania tej tradycji zrodziło się wiele znanych w kraju imprez jak również działań służących dokumentowaniu i ochronie przed zapomnieniem źródeł naszej narodowej kultury. W uznaniu tej działalności za zasługi dla kultury ludowej Wojewódzki Dom Kultury otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga.

WDK jest także miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów, skupionych w licznych zespołach artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, gdzie mogą realizować swoje potrzeby i aspiracje kulturalne. To także miejsce prowadzenia wielu form kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników i społecznych animatorów kultury, aktywizowania i promowania działalności środowiskowej w województwie.

W ramach działalności statutowej WDK organizuje corocznie kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z których ponad pięćdziesiąt o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy - zespołach, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych - skupia około 1500 osób. Udziela też pomocy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz „żywymi” jeszcze przejawami autentycznej kultury ludowej.

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

1. Acoustic Jazz Quartet
2. Chór Kameralny „COLLEGIUM MUSICUM”
3. Dziewczęca Orkiestra Dęta
4. Dziewczęca Orkiestra Szałamaistek
5. Dziecięcy Zespół Artystyczny „UŚMIECH”
6. Dziewczęcy Tańca Estradowego „TAP”
7. Grupa Współczesnych Form Tanecznych „ZOYi”
8. Jazzowy „DOMARSKI QUARTET”
9. Jazzu Tradycyjnego „IKS BAND”
10. Kapela Ludowa
11. „MAŻORETKI”
12. Muzyczny „KŁUSEM Z BLUESEM”
13. Pieśni i Tańca „BANDOSKA”
14. Tańca Towarzyskiego - dziecięcy
15. Teatr Wyobraźni

KLUBY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

1. Amatora Plastyka
2. Dyskusyjny Klub Filmowy „KLAPS”
3. Filatelisty
4. Filmowy „FENIKS - OSET”
5. Filmowa Akademia Prawnicza „ELSA”
6. Filmowy „WOLNY KADR”
7. Fotograficzny „EON”
8. Grupa Plastyczna „DROGA”
9. „GIRLANDA”
10. Miłośników Kanarków
11. Miłośników Kwiatów
12. Numizmatyka
13. Przyjaciół Lotnictwa i Związku Lotników Polskich
14. Przyjaciół Ludzkiego Życia - krąg dyskusyjny
15. Rzeszowska Akademia Komiksu
16. Szachisty
17. Młodego Szachisty
18. Wojewódzki Klub Instruktora Plastyki


STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE

1. Polska - Wschód
2. Polski Związek Chórów i Orkiestr
3. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
4. Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne
5. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych
6. Stowarzyszenie Literackie „ANIOŁ”
7. Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie
8. Stowarzyszenie Miłośników Feudalnej Japonii „KLAN TYGRYSA”
9. Towarzystwo Kultury Teatralnej
10. Towarzystwo Polsko - Niemieckie
11. Zgromadzenie Rycerzy Szkarłatnej Róży
12. Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT „BANDOSKA”
13. Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek


Zapraszamy również do Klubu "BOHEMA", który jest czynny w godzinach:
12:00-22:00 - poniedziałek
12:00-24:00 - wtorek, środa, czwartek
12:00-02:00 - piątek, sobota, niedziela
Stałe formy klubowe to Koncerty Jazzowe, Klub Płytowy Andrzeja Klee, zabawy dla dzieci, występy estradowe, dancingi, dyskoteki oraz imprezy okolicznościowe.

W czasie trwania imprez czynny jest także Klub "TURKUS", który zaprasza na towarzyskie spotkania taneczne, imprezy okolicznościowe i koncerty kameralne.

Wojewódzki Dom Kultury