1

Wojewódzki Dom Kultury

ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów
tel. 017 853 52 57
http://www.wdk.podkarpackie.pl/

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest jedną z najdłużej istniejących w regionie instytucji kultury i działa już od 60 lat. Tu rozpoczynały swą działalność renomowane dziś instytucje artystyczne, związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne, tutaj rodziły się pomysły wielu imprez i działań zarówno lokalnych jak i tych wykraczających poza granice miasta, województwa, a także kraju, które do dziś wpływają na wizerunek kulturalny Rzeszowa i naszego województwa.

Żywa jeszcze w regionie tradycja i bogata kultura ludowa ciągle inspiruje działalność WDK. Z potrzeby kultywowania tej tradycji zrodziło się wiele znanych w kraju imprez jak również działań służących dokumentowaniu i ochronie przed zapomnieniem źródeł naszej narodowej kultury. W uznaniu tej działalności za zasługi dla kultury ludowej Wojewódzki Dom Kultury otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga.

WDK jest także miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów, skupionych w licznych zespołach artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, gdzie mogą realizować swoje potrzeby i aspiracje kulturalne. To także miejsce prowadzenia wielu form kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników i społecznych animatorów kultury, aktywizowania i promowania działalności środowiskowej w województwie.

W ramach działalności statutowej WDK organizuje corocznie kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z których ponad pięćdziesiąt o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy - zespołach, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych - skupia około 1500 osób. Udziela też pomocy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz „żywymi” jeszcze przejawami autentycznej kultury ludowej.

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE:

 • Acoustic Jazz Quartet
 • Chór Kameralny „COLLEGIUM MUSICUM”
 • Dziewczęca Orkiestra Dęta
 • Dziewczęca Orkiestra Szałamaistek
 • Dziecięcy Zespół Artystyczny „UŚMIECH”
 • Dziewczęcy Tańca Estradowego „TAP”
 • Grupa Współczesnych Form Tanecznych „ZOYi”
 • Jazzowy „DOMARSKI QUARTET”
 • Jazzu Tradycyjnego „IKS BAND”
 • Kapela Ludowa
 • „MAŻORETKI”
 • Muzyczny „KŁUSEM Z BLUESEM”
 • Pieśni i Tańca „BANDOSKA”
 • Tańca Towarzyskiego - dziecięcy
 • Teatr Wyobraźni

KLUBY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 • Amatora Plastyka
 • Dyskusyjny Klub Filmowy „KLAPS”
 • Filatelisty
 • Filmowy „FENIKS - OSET”
 • Filmowa Akademia Prawnicza „ELSA”
 • Filmowy „WOLNY KADR”
 • Fotograficzny „EON”
 • Grupa Plastyczna „DROGA”
 • „GIRLANDA”
 • Miłośników Kanarków
 • Miłośników Kwiatów
 • Numizmatyka
 • Przyjaciół Lotnictwa i Związku Lotników Polskich
 • Przyjaciół Ludzkiego Życia - krąg dyskusyjny
 • Rzeszowska Akademia Komiksu
 • Szachisty
 • Młodego Szachisty
 • Wojewódzki Klub Instruktora Plastyki


STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE:

 • Polska - Wschód
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr
 • Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
 • Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne
 • Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych
 • Stowarzyszenie Literackie „ANIOŁ”
 • Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie Miłośników Feudalnej Japonii „KLAN TYGRYSA”
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej
 • Towarzystwo Polsko - Niemieckie
 • Zgromadzenie Rycerzy Szkarłatnej Róży
 • Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT „BANDOSKA”
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek

W WDK działa również Klub "BOHEMA", który jest czynny w godzinach: 12:00-22:00 - poniedziałek, 12:00-24:00 - wtorek, środa, czwartek, 12:00-02:00 - piątek, sobota, niedziela. Stałe formy klubowe to Koncerty Jazzowe, Klub Płytowy Andrzeja Klee, zabawy dla dzieci, występy estradowe, dancingi, dyskoteki oraz imprezy okolicznościowe.

W czasie trwania imprez czynny jest także Klub "TURKUS", który zaprasza na towarzyskie spotkania taneczne, imprezy okolicznościowe i koncerty kameralne.

Wojewódzki Dom Kultury
Wojewódzki Dom Kultury