1

Biblioteki

  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

  • Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

  • Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

  • Biblioteka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

  • Biblioteka Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

  • Biblioteka Austriacka w Rzeszowie

  • Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

  • Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie Oddział w Rzeszowie