1

Rzeszów inwestuje w kulturę i oświatę

Rzeszów znany jest w Polsce przede wszystkim z dobrze rozwiniętego przemysłu lotniczego i informatycznego, dogodnej sieci dobrze utrzymanych dróg miejskich, estetycznych elewacji i dużej ilości pięknej zieleni. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nasze miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć szkół oraz liczne placówki kulturalne i oświatowe. Młodzi ludzie – uczniowie i studenci są prawdziwym bogactwem miasta nad Wisłokiem i warto w nich inwestować. W ramach tego powstały nowe budynki szkolne, przedszkola, wybudowano hale sportowe i boiska, rozbudowano też jedną z największych atrakcji turystycznych Rzeszowa – Podziemną Trasę Turystyczną.

Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszowskie piwnice

Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszowskie Piwnice stanowi obecnie największą atrakcję turystyczną Rzeszowa. Przez ostatnie cztery lata odwiedziło ją już ponad 220 tysięcy osób. Sieć podziemnych korytarzy, budowana latami przez mieszkańców Rzeszowa, służyła im jako sklepy, magazyny, zakłady produkcyjne, wreszcie – w czasie wojen i kataklizmów – jako schronienie. Dziś te tajemnicze, a zarazem pięknie odrestaurowane i wzbogacone o ekspozycję historyczną, piwnice świadczą o zaradności, pomysłowości i przedsiębiorczości dawnych obywateli naszego miasta.

Rzeszowska Starówka z pięknie odnowionymi kamienicami, przebudowaną płytą Rynku i Podziemną Trasą Turystyczną to efekt długoletniej, żmudnej pracy władz miasta i lokalnych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się ulokować tu hotele, restauracje i kawiarnie.

Prace zabezpieczeniowe i rewaloryzacyjne rzeszowskiej Starówki i podziemi przebiegały w czterech etapach, od lat sześćdziesiątych XX wieku do końca 2007 roku. Ostatnia, najważniejsza faza przebudowy rzeszowskiej Starówki to projekt Realizacja II części Podziemnej Turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, prowadzony w latach 2006-2007, obejmujący kompleksową przebudowę płyty Rynku, przedłużenie Podziemnej Trasy Turystycznej o 156 metrów oraz budowę obiektu wejścia do Trasy, na którym zlokalizowana została scena. Wartość projektu to kwota ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 5 milionów pozyskane zostało z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a blisko milion złotych pochodził z Budżetu Państwa. W ramach prowadzonych prac odkryto i zabezpieczono fragmenty zabudowy piwnic z XVI-XVIII w. oraz ślady pożaru miasta w 1842 roku. Prace archeologiczne wykazały istnienie śladów działalności człowieka w tym miejscu trzy tysiące lat przed naszą erą. Odnalezione w piwnicach przedmioty – dziewiętnastowieczne artykuły piśmiennicze, gospodarskie, butelki z winem, niegdyś stanowiące towar przechowywany w magazynach, obecnie wyeksponowane są w Trasie, w której można spotkać relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły, ukryte przejścia. Atrakcyjności piwnic dopełnia ekspozycja historyczno-edukacyjna, na którą składają się m.in. repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, wystawa ceramiki użytkowej i ceramicznych zabawek. Obraz rzeszowskiego Rynku z przełomu XIX i XX wieku przedstawiają dużych rozmiarów fotografie umieszczone w obiekcie wejścia. Swoistą „ścieżkę edukacyjną” stanowi Korytarz Herbowy, w którym umieszczone zostały herby dawnych właścicieli Rzeszowa, herby ziem i województw, na terenie których położone było miasto, wreszcie herby miasta Rzeszowa.

Obecnie Urząd Miasta Rzeszowa realizuje projekt Rzeszowskie piwnice - interaktywna instytucja kultury. W efekcie powstanie nowa oferta kulturalna i edukacyjna a Rzeszowskie Piwnice staną się nowatorską, interaktywną instytucją kultury i unikatowym miejscem w skali kraju. Projekt zakłada połączenie i przenikanie się perspektyw – historycznej i współczesnej oraz lokalnej i ponadregionalnej, ukierunkowując się na rozwój sztuki współczesnej w Rzeszowie, a także jej szeroką prezentację.

Domy kultury

Proces powiększania Rzeszowa, trwający od 2006 roku, spowodował zwiększenie zapotrzebowania w zakresie dostępności placówek kulturalnych na obrzeżach miasta. Prawie każde z sołectw, przyłączonych do Rzeszowa, posiadało budynek, który pełnił funkcję domu kultury, nierzadko był to jednocześnie obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynki te wymagały jednak gruntownego remontu i dostosowania do potrzeb i wymagań mieszkańców miasta wojewódzkiego. Gruntowny remont, za kwotę 400 tysięcy złotych, przeszedł budynek domu kultury na Osiedlu Biała oraz domu kultury na Załężu.

Zakończyła się budowa nowego domu kultury przy ul. Herbowej na Osiedlu Budziwój (2015 r. koszt 1,8 mln zł) i na Osiedlu Przybyszówka (2016 r., koszt 3,4 mln zł) oraz na osiedlu Słocina (2016 r., koszt 2,2 mln zł). Wyremontowano dom kultury przy ulicy Olbrachta na Osiedlu Wilkowyja, przy ul. Czajkowskiego na Osiedlu Zalesie (za kwotę 1,2 mln zł) oraz przebudowano budynek dawnego kina Goplana na Staromieściu. Ta ostatnia inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych. Tutaj też znalazła swoją siedzibę instytucja powołana do życia w 2009 roku - Rzeszowski Dom Kultury, skupiająca wszystkie, niezależne do tej pory, osiedlowe domy kultury, prowadzone przez Samorząd Rzeszowa. Młodzież i instruktorzy Rzeszowskiego Domu Kultury przygotowali musical, który zdobył nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze produkcje przygotowane przez domy kultury.

Jedną z najważniejszych inwestycji w infrastrukturę kultury ostatnich lat była budowa nowego budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Osieckiego na Osiedlu Baranówka. Za kwotę 5,5 miliona złotych powstał nowoczesny budynek o ciekawej architekturze, na miarę XXI wieku. Wyposażenie domu kultury spełnia wymogi nawet najwybredniejszych użytkowników – widzów i młodych artystów. W placówce trenuje m.in. zespół taneczny Kornele - wielokrotny zdobywca mistrzostw świata w kategorii showdance.

Szkoły, hale sportowe i boiska

29 sierpnia 2010 r. Rzeszów wzbogacił się o nową placówkę oświatową – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 na Osiedlu Załęże, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 6 oraz Przedszkole Publiczne Nr 26. Szkoła i przedszkole znalazły siedzibę w nowym budynku, który powstał przy ulicy Rubinowej za kwotę 6 milionów złotych. Wzrastająca liczba uczniów oraz reforma edukacji wymusiły podjęcie decyzji o powiększeniu tej szkoły. Nad istniejącym przedszkolem dobudowane zostało piętro, gdzie powstały sale lekcyjne (2019 r.).

Zespół Szkół Gospodarczych, mieszczący się przy ulicy Spytka Ligęzy otrzymał nowy budynek dydaktyczny, dostosowany do potrzeb kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej i odzieżowej. Budynek posiada również nowoczesne sale do nauki języków obcych, aulę oraz pomieszczenia administracyjne. Realizacja budynku była przedmiotem projektu, o wartości 11 milionów złotych, w którym dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło 4,9 mln złotych.

1 września 2015 r. na Osiedlu Przybyszówka, przy ul. Błogosławionej Karoliny został oddany do użytku kompleks oświatowy za kwotę 32,5 mln zł, w którym mieści się Szkoła Podstawowa Nr 18. Tuż obok, niedawno wybudowane, znajdują się żłobek i przedszkole. Kolejne przedszkole i żłobek na tym osiedlu wybudowano w 2021 r. przy ul. Iwonickiej.

Oprócz wspomnianych dużych inwestycji w oświacie, wiele szkół i przedszkoli zostało w ostatnich latach wyremontowanych, bądź też gruntownie przebudowanych. Warto tu wymienić chociażby modernizację budynków Zespołów Szkół Nr 1 i 2 oraz budynków III, I i II Liceum Ogólnokształcącego. Modernizacja tych ostatnich była szczególnie ważna, ponieważ szkoły te mieszczą się w zabytkowych budynkach, położonych w ścisłym centrum miasta. Największe remonty w ostatnich czterech latach przeszły Szkoły Podstawowe Nr 2, 5, 9 i 17. Zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 24 na os. Zalesie oraz szkoły podstawowej w Bziance.

2021/2022 r.

W projekcie budżetu Rzeszowa na rok 2022 bardzo mocny akcent położony został na inwestycje związane z edukacją. W przyszłym roku zakończy się budowa nowoczesnej szkoły i przedszkola na Drabiniance, rozpoczną się rozbudowy szkół na osiedlach Staromieście i Matysówka.

Inwestycje dotyczące obiektów oświatowych oraz ich otoczenia, które znalazły się w projekcie budżetu Rzeszowa na rok 2022 to:

 • budowa szkoły i przedszkola na os. Drabinianka – 22,25 mln zł,
 • budowa hali sportowej przy ul. Towarnickiego (Zespół Szkół Nr 1) – 9,85 mln zł,
 • budowa szkoły i przedszkola na os. Matysówka – 3,75 mln zł,
 • rozbudowa szkoły i przedszkola na os. Staromieście (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3) – 3,75 mln zł,
 • budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 - 200 tys. zł,
 • budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 – 200 tys. zł,
 • budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 190 tys. zł,
 • modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – 200 tys. zł,
 • modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 200 tys. zł,
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 21 wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) – 150 tys. zł,
 • termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 - 797 tys. zł,
 • budowa przedszkola na os. Budziwój (dokumentacja projektowa) – 66 tys. zł,
 • termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 wraz z adaptacja pralni i prasowalni na pomieszczenia grupy przedszkolnej – 1,77 mln zł,
 • budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym – 500 tys. zł.

Władze Rzeszowa przykładają dużą wagę także do rozwoju sportu w mieście, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W ostatnich dwóch latach powstało w Rzeszowie pięć kompleksów boisk typu Orlik, o wartości około 1,5 mln złotych każdy. Zlokalizowane są przy szkołach podstawowych nr 5, 13 i 25, przy IV Liceum Ogólnokształcącym oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7. Gimnazjum Nr 9 przy ulicy Orzeszkowej otrzymało boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, na Osiedlu Słocina powstało boisko do piłki nożnej a przy Szkole Podstawowej Nr 19 kompleks boisk sportowych. W 2012 r. powstały także dwa miniboiska (tzw. "orlątka") przy Przedszkolach Nr 13 i 24 (koszt ok. 100 tys. zł każde).

Przy IV Liceum, Zespole Szkół Elektronicznych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Budziwoju powstały hale sportowe za kwotę prawie 5 mln złotych każda, a kolejna, jeszcze większa powstała przy V Liceum Ogólnokształcącym. Gruntownie przebudowano także halę sportową przy Stadionie Miejskim. Trenują na niej akrobaci, zapaśnicy i bokserzy.

Kryte pływalnie – Muszelka, Karpik oraz pływalnia ROSiR – otrzymały instalacje solarne za łączną kwotę ponad 700 tysięcy złotych.

W 2021 r. wydatki na oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 630 mln zł. Rocznie na remonty i inwestycje miasto wydaje ponad 47 mln zł.

Podziemna Trasa Turystyczna, fot. Bogdan Szczupaj
Podziemna Trasa Turystyczna, fot. Bogdan Szczupaj
Dom kultury na os. Budziwój
Dom kultury na os. Budziwój
Dom kultury na os. Przybyszówka
Dom kultury na os. Przybyszówka
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Zespół szkolno-przedszkolny na Załężu
Zespół szkolno-przedszkolny na Załężu
Zespół Szkół Gospodarczych
Zespół Szkół Gospodarczych
Kompleks oświatowy przy ul. Błogosławionej Karoliny, fot. Marek...
Kompleks oświatowy przy ul. Błogosławionej Karoliny, fot. Marek...
I Liceum Ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 24
Szkoła Podstawowa Nr 24
Orlik przy 4 Liceum Ogólnokształcącym
Orlik przy 4 Liceum Ogólnokształcącym
Miniboisko "Orlątko" przy Przedszkolu Nr 24
Miniboisko "Orlątko" przy Przedszkolu Nr 24
Hala sportowa przy V LO
Hala sportowa przy V LO
Szkoła podstawowa w Bziance
Szkoła podstawowa w Bziance
Przedszkole i żłobek przy ul. Iwonickiej
Przedszkole i żłobek przy ul. Iwonickiej
Budowa zespołu oświatowego przy ul. Kwiatkowskiego (październik 2021 r.)
Budowa zespołu oświatowego przy ul. Kwiatkowskiego (październik 2021 r.)