Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - Aktualności

Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach III naboru uzupełniającego do projektu dot. wymiany źródeł ciepła

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż na stronie https://rof.org.pl/listy-uczestnikow-projektu-wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/  w dniu 29 października br. zostały opublikowane listy rankingowe dla wniosków złożonych w ramach III naboru uzupełniającego uczestników projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF", które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową.

Prosimy o zapoznanie się z wynikami przeprowadzonego naboru.

Plakat kotły ogólny
Plakat kotły ogólny