Odstąpienie od realizacji projektu dot. wymiany pieców na kotły na ekogroszek

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w wyniku bardzo małego zainteresowania mieszkańców Gmin ROF ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych-projekt parasolowy” KOTŁY NA EKOGROSZEK, podjęta została decyzja o odstąpieniu od realizacji ww. projektu.

W dniu 3 sierpnia br. dokonano stosownych zmian w Regulaminie naboru wniosków (onaczonych jako wersja 13) - dokument oraz informacja w tym zakresie dostępne są na stronie https://rof.org.pl/dokumenty/.

Jednoczesnie informujemy, iż do dnia 31 sierpnia br. nadal można składać wnioski o wymianę starego urządzenia grzewczego na kocioł na gaz, kocioł na biomasę lub ciepło cieciowe.

Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym umówieniu. Numer kontaktowy: 17 875 41 71, dodatkowo 17 875 41 73 i 17 875 41 75.


Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym aktualne wzory dokumentów) przekazywane są za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie ww. strony.

Kotły 2019 1 ver2