Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - Aktualności

UWAGA! PRZEDŁUŻONY OKRES WSTRZYMANIA NABORU WNIOSKÓW od Beneficjentów w ramach projektów dot. wymiany źródeł ciepła

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce, nabór wniosków w ramach projektów dot. wymiany źródeł ciepła został wstrzymany na kolejny okres, tj. do dnia 13 kwietnia 2020r., z możliwością dalszego wstrzymania.


Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym o możliwości dalszego wstrzymania naboru) przekazywane będą za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej.

Przypominamy, iż wstrzymanie przyjmowania wniosków nie oznacza rezygnacji z realizacji projektów, a po wznowieniu naboru, termin ich przyjmowania zostanie przedłużony.

Kotły 2019 1 ver2
Kotły 2019 1 ver2