Dane statystyczne

Biuletyn statystyczny Rzeszowa GUS

Wydawane co kwartał opracowanie Urzędu Statystycznego zawiera najaktualniejsze dane o Rzeszowie na tle Podkarpacia oraz pozostałych miast wojewódzkich. Prezentuje dane dotyczące ludności, przedsiębiorstw, zatrudnienia, wynagrodzeń, osób bezrobotnych, przemysłu i budownictwa, wyników finansowych, transportu oraz wybranych danych o działalności Państwowej Straży Pożarnej. W opracowaniu zaprezentowano również informacje dotyczące indeksu jakości powietrza oraz rynku nieruchomości mieszkaniowych w Rzeszowie. Zakres przedstawionych w biuletynie danych będzie systematycznie wzbogacany.

Biuletyn statystyczny Rzeszowa
Załączniki: