Prezydent

Stanisław Sienko

Zastępca Prezydenta Rzeszowa
Rynek 1
tel. 17 87 54 104, 17 87 54 110
umrz@erzeszow.pl

Stanisław Sienko