Prezydent

Marek Ustrobiński

Zastępca Prezydenta Rzeszowa
Rynek 1
tel. 17 87 54 100, 17 87 54 125
umrz@erzeszow.pl

Marek Ustrobiński